www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Общи :: Ромите търсят работа в чужбина, за да издържат семействата си и децата им да получат по-добро образование

Ромите търсят работа в чужбина, за да издържат семействата си и децата им да получат по-добро образование

NFM logoModerators30 септември 2021 г., София

На 30 септември 2021 г. София присъствено и онлайн се състоя официалното представяне на анализа на резултатите от проведено проучване в ромски общности по теми, свързани с миграцията. Инициативата е част от проект „Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на IOM logoромско население по въпроси, свързани с убежище и миграция“, финансиран в рамките на  Норвежки финансов механизъм 2014–2021 г. през програмата на МВР с Международната организация по миграция (МОМ) като предефиниран партньор. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) съвместно с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) и Фондация Здравни проблеми на малцинствата (ФЗПМ) е част от Консорциума НМЗМ–БАСП–ФЗПМ, който през април т.г. започна работа по проекта.
Теренното изследване, проведено с ключовата роля на здравните медиатори, обхвана близо 400 човека и бе осъществено в периода 30 май – 30 юни 2021 г. в градовете Брезник, Провадия, Трън и Харманли и кв. Филиповци - София.

Live attendanceГолям процент от респондентите имат за мотивация да работят в чужбина, „за да изкарват „добри пари“, като за доста от тях „добри пари“ означава „да мога да издържам семейството си“. Интересно е, че някои от тях посочват също така „да мога да спестявам“, което не съответства на традиционно наложилото се през годините схващане, че ромите живеят само тук и сега и не планират бъдещето си. От анализа става ясно, че хората, участвали в проучването, масово не са наясно какво означава „осигурена работа“, за някои това може да означава „братовчед ми каза, че ще имам работа“. Тревожен е делът на тези, които се надяват да намерят работа на място, като по този начин са заплашени да попаднат в мрежите на нелегалните дейности на трафика на хора.
Наред със стремежа за по-добри доходи, изследването извежда като един от приоритетите в мотивацията на заминаващите роми желанието за по-добро образование на децата им. Налага се изводът, че има необходимост от работа по допълнително разясняване, тъй като в представите на много от анкетираните „законна работа“ означава обратното на „незаконна“, „осигурената работа“ е „сигурна работа с договор“, а явленията „трафик на хора“ и „каналджийство“ не се отличават.
Изключително задълбочено и много навременно, изследването поставя много разнообразни въпроси. Един от основните изводи, който потвърждава нашите заключения от предишни проекти, е, че ромите в България не са хомогенна общност, има много специфики и генерализирането и общите подходи не са препоръчителни.
Анализаторите виждат сериозен проблем във факта, че на въпроса „Търсили ли сте помощ от българска институция?“ единици отговарят положително. Това като цяло говори за недоверие към българските институции, тъй като съществен процент от анкетираните казват, че при необходимост от съдействие в чужбина дори при незнание или недобро знание на езика на държавата, в която пребивават, търсили помощ от тамошни социални служби. Трябва да се работи с българските институции за да осъзнаят необходимостта от активни действия от тяхна страна за повишаване на доверието към тях.

Като част от събитието беше представен и сайтът на проекта: https://romamigration.bg/

Следваща важна стъпка от работата на Консорциума „НМЗМ – БАСП - ФЗПМ“ е разработването на Комуникационна стратегия за предстоящата кампания, на базата на чиито препоръки да се планират обученията, специалните събития и разработването на материалите по проекта.

 

Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

Общи :: Ромите търсят работа в чужбина, за да издържат семействата си и децата им да получат по-добро образование