www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Събития :: Достъп :: Ранното детско развитие – приоритет в работата на Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) пред следващите две години

Ранното детско развитие – приоритет в работата на Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) пред следващите две години

NNHM logoCampaign logoСофия, 9 март 2021 г.

На 9 март 2021 г. се проведе първи национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, в който бяха представени 4 национални кампании насочени към промяна в политиките за ранно детско развитие.
Една от кампаниите е проект „Наредба 26 в действие – за повече здрави бебета и щастливи майки“. В него Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) си партнира с Клуб на нестопанските организации - Търговище, Сдружение ЛАРГО - Кюстендил и Сдружение „Жажда за живот“ - Сливен. Целта на застъпническата инициатива е да се постигне равен и ефективен достъп на здравнонеосигурените бременни жени до здравна грижа - адекватно проследяване на тяхната бременност. Към момента според действащата Наредба №26 от 14.06.2007 г. на Министерство на здравеопазването за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени, на неосигурената бременна жена се полага един единствен преглед с прилежащи изследвания за целия период на бременността. Този единствен преглед не може да гарантира раждането на здраво бебе, тъй като не е възможно да се приложи превенция на разнообразните рискове за майката и детето в пренаталния период. Важно е проблемът да получи гласност, като заедно с това да бъде получена подкрепа от специалисти, институции, партньори, но и от широката общественост. Към това ще бъде насочен комуникационния компонент сред дейностите, ръководен от НМЗМ.

Целите на останалите три кампании, реализирани от други организации, работещи на терен, са:
- Подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана национална хранителна програма - информиране, консултиране и осигуряване на хранителните продукти
- Разкриване на интегрирани услуги и програми в подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст
- Достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи
Подкрепата си за кампаниите изрази доц. Диана Ковачева, Омбудсман на Република България. Според нея: „Необходима е национална стратегия за ранното детско развитие. В нашето общество ние говорим все още за оцеляване, тук се борим за оцеляването на децата, а в другите държави - за тяхното участие в политиките, които ги засягат“. В изказването си тя подчерта, че в европейската рамка за качество са определени 5 основни компонента на качествените системи - достъп до образование и грижи в ранна възраст; условия за обучение и труд на персонала, отговарящ за образованието и грижите в ранна детска възраст; определяне на подходящи, адаптирани учебни програми и управление; финансиране; мониторинг и оценка на системите.

Събитието се организира от всички 11 организации, които работят по проекта за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност  „С грижа от 0 до 3“. Проектът е управляван от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ . Кампаниите ще продължат през следващите две години до септември 2022 г.

 

Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

Събития :: Достъп :: Ранното детско развитие – приоритет в работата на Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) пред следващите две години