www.safesex.bg

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
News

Mission Possible – second coordinating meeting for medical specialists and mediators

Project logo

Stara Zagora, February 12-13 2016Participants

Second meeting with medical specialists and health mediators – this time from Eastern Bulgaria municipalities: Aytos  (Chukarka), Peshtera, Karlovo (Rosino and Hristo Danovo), Kotel (Gradetz), Sliven (Sotirya), Tvarditza (Shivachevo) and Straldja (Muglizh)  took place on 12 and 13 February 2016 in Stara Zagora. These are a part of populated places on recently started project of Bulgarian Association for Family Planning and Sexual Health (BFPA) „Mission possible: Better sexual and reproductive health for young people from vulnerable communities – ways of overcoming health inequalities”.
This, as well last month conducted in Sofia first working meeting with teams by places made clear details of activities on project. Needed obligatory documentation on project, the specific role and obligations of health mediators, terms of implementing were implemented. It was also discussed on possible difficulties of the work with the specific target group.

Read more...
 

Prisons without Risk – Education for Inmates on Legal Topics in Stara Zagora

MoJ LogoNFM Logo 

 

 

 

TrainingStara Zagora, 11-12 February 2016

The first two groups of prisoners, trained by BFPA team on legal topics with focus on rights of the client in the frame of the project “Prisons without risk” are from the prison in Stara Zagora. In the frame of the second thematic cycle of the pilot initiative for preventing the spread of blood-transmitted and sexually transmitted infections in three selected Bulgarian prisons the training team worked with the groups on topics connected with rights of access to health care in places of imprisonment.
 - But how to protect her if I drink 2-3 glasses of brandy?!
The impact of alcohol and drugs was distinguished as a factor making easier the transmitting of infections. Arguments were given on why there is no way and no sense to ‘separate’ some groups of people from the others.
During the two days inmates discussed on concrete cases and topics connected with the potential risk of infecting in specific environment of the prison, during incidents, as well on rights and possibilities for treatment.

Read more...
 

Play and Learn

Presenting the checkSofia, February 9, 2016

Representatives of BFPA received on 9 February 2016 a check for 5700 Canadian Dollars by TELUS International Europe  for implementing the project Play and Learn. The event took place at an official ceremony organized by the Public Board of the donor.
In the frame of a year BFPA will develop and launch an online test-game for popularizing knowledge, connected with reproductive health, as well will train a group of youth from marginalized communities so that to be able to train peers on the same topics. The main target group for the activities of the project is young people between 12 and 24 years old.

Read more...
 

Mission Possible - training for medical specialists

Project logo 

PresentationSofia, January 23-24  2016

A working meeting with medical specialists and health mediators from part of the locations in the frame of the recently started project of BFPA „Mission possible: Better sexual and reproductive health for young people from vulnerable communities – ways of overcoming health inequalities” took place on January 23-24, 2016 in Sofia. Participants were introduced with the requested documentation for implementing the project, with the specific role and obligations of health mediators and timetable of the activities. Possible difficulties and risks on the work field were discussed.

The activities on the initiative will be implementing up to February 2017 in partnership with the National Network of Health Mediators (NNHM) in 14 locations of 13 municipalities from 8 areas in the country. The project is financed by Programme BG 07 “Initiatives for Public Health” of Norway Financial Mechanism trough Ministry of Health.

Read more...
 

Prisons without Risk – Education for Professionals on Legal Topics in Stara Zagora

MoJ logoNFM logo

 

 

 

 

Stara Zagora,  January 11-12 2016Team

The training for staff on the second thematic cycle in the frame of the project “Prisons without risk – a pilot initiative for preventing the spread of blood-transmitted and sexually transmitted infections in three selected Bulgarian prisons” took place in Stara Zagora. During the two days participants discussed on cases and topics connected with the potential risk of infecting on the workplace. It was mentioned that additional instruments for everyday work are needed so that to reduce the risk, as well it was discussed the right to access to health care and service. Participants in the both training sessions discussed on concrete cases from their practice and it was needed to connect their knowledge on specificity of different illnesses and the ways of infecting with real risky situations from everyday work. During the meetings it became clear that there is no algorithm for following health statute of employees in cases of incidents.

Read more...
 


Page 10 of 30

Banner
Banner

Latest news

For the civil society

Позиция
на
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

До всички български граждани

Уважаеми дами и господа,

Настоящата позиция на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) не е непременно и единствено свързана с фанатичните и фантасмагорични изказвания и публикации от началото на годината насам около понятието „джендър”. БАСП е организация, която работи основно в областта на здравето – превенция, тестване, лечение и пренасочване за редица сексуално и кръвно преносими инфекции, включително ХИВ, повишаване на информираността сред населението по теми, свързани със сексуална експлоатация, превенция на трафик и насилие. Разбира се, особено съществена част от нашата работа е свързана с въпросите на семейното планиране - дейностите ни са насочени основно към общности със затруднен достъп до здравни грижи, необхванати от здравноосигурителната система, като дейността ни е свързана с гинекологични прегледи, контрацептивно осигуряване, превенция на рака на маточната шийка и рака на гърдата, както и общи консултации, проследяване на бременности и насочване към допълнителни услуги в областта на асистираната репродукция и превенцията на стерилитета.

Нашите наблюдения и проучвания, опитът ни на терен от 25 години насам, свързани със семейното планиране и с изграгждането на общностен капацитет, недвусмислено показват, че България е в тежка демографска криза. Тази криза е свързана с огромен брой емигранти в репродуктивна възраст, както и със засилените темпове на урбанизация. В същото време преработвателните предприятия, особено в селските райони, не са достатъчно като брой, нито пък получават съществена помощ за развиването на други външни пазари. В резултат се наблюдават процеси, особено сред уязвимите общности, на връщане към предмодерни отношения, които често са в разрез с общоприетите ценности на българското общество.

Това включва практики, които са далеч от идеята за отговорно родителство, като отпадане от училище, ранни бракове, нарушаващи правата на детето, както и включването на децата в различни форми на експлоатация. Тези явления нарушават идеала за хармоничност на семейните отношения, достойство и взаимно уважение между мъжете и жените. Засилват се тенденциите за неравенство на първо място в семейството, а след това в отделни групи от населението. Това отношение между мъжете и жените прави непълноценни междуличностните отношения и ограничава обществената изява, задълбочавайки допълнително процесите на бедност.

Историческата традиция на страната ни показва, че начините за преодоляване на тези негативни тенденции са свързани както със заетост, така и с образование, основано на ценността на равноправието. Всъщност образованието в такива ценности е истинска инвестиция в бъдещето, създава условия за свобода на избора и реализация. Такава политика е основана на здравия разум, но е и национално отговорна.

 
A lot has been said about the Convention, and nothing about the women and children, victims of violence

Sofia, January 19, 2018 

Nearly 200 NGO’s, supported by academics and citizens, unite in support of the ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul convention) with an open letter:
It would be funny if it wasn’t so cruel. That is how we console each other – we, the people who are not indifferent to day-to-day abuse and who for over twenty years support women, brutally beaten by their husbands and partners, help children who have suffered unthinkable forms of violence, work on legislature changes and improvements so we can save human lives. Because for us every person saved from a life of violence is a huge victory. That is our cause.
A lot of quite outrageous things have been said about the Istanbul convention, but no one mentioned the purpose of the document – namely, the women and children who are victims of violence. No political party or organization mentioned the woman from Okorsh, beaten with a hot plate. The woman from Haskovo, beaten to death. The stabbed woman from Sofia. We did not discuss the babies and children whose mothers live in constant fear for their own lives. Etc, etc….. The political and power confrontation is at the expense of the already dead women. At the expense of Elena and Viola.  At the expense of the children who will live their lives without a mother and with the nightmares of abuse and terror. At the expense of each 1 out of 3 women in Bulgaria, victim of domestic violence whose story does not reach anyone, let alone the media.  At the expense of women seeking help and it is refused to them because “it’s their own fault”. At the expense of those 70% of students between the ages of 13 and 16 who know personally a victim of domestic violence.
The situation benefits the perpetrators. It benefits those who think they have the right of ownership over their wife and children. It benefits those who beat, violate, abuse, isolate, stalk and finally kill their wife or partner. 

 
BFPA at 25: Prevention, Education, Health Services, Information and Advocacy

Sofia, December 13, 2017

Colleagues, young people, volunteers, friends and partners gathered at December 13, 2017 to celebrate together the 25th Anniversary of the Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA).
”People are our most valuable and precious resource”, shared Dr. Radosveta Stamenkova, BFPA Executive Director. “During the years of our existence we have realized more than 70 macro projects; over 1 million and 500 thousands people received by us health services, informational materials or had been included in trainings and reached by campaigns. During our work we were the first that introduced the interactive methods of training – highly effective for working with different target groups, including in multiethnic environment. Also we introduced in our country the criteria of quality of services and the concept of youth friendly services. We have piloted and we currently use the peer education model, applied also by many other partnering institutions and organizations working with teenagers and vulnerable communities. The concept of mobile services provision in the area of sexual and reproductive health in regions with difficult access is also our achievement.”
Banner