www.safesex.bg

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
News

Prisons without Risk – trainings on legal topics for inmates in the prison in Plovdiv

MoJ LogoNFM Logo

 

 

 

 

TeamPlovdiv, 1 April 2016

The last trainings on project ‘Prisons without risk – a pilot initiative for preventing the spread of blood-transmitted and sexually transmitted infections in three selected Bulgarian prisons’ took place on April 1, 2016 in Plovdiv. A team of BFPA worked with two groups inmates on topics connected with the rights of access to health care and services. A short revision of main knowledge connected with the specificity and prevention of blood transmitted and sexually transmitted infections given in a previous training was done. The groups worked on cases in which participants had to think on and recon if and to what a degree in defined situations there is a risk of new infecting, as well what is the right to access of the affected to health care. The specificity of the procedure of treatment of HIV, Hepatitis B and Hepatitis C was explained.

Read more...
 

Training of health mediators - class of 2016

Group photoSofia, March 21 2016

On March 21 2016, at the “Tzaritza Yoanna- ISUL” hospital in Sofia was the official opening of the training for the class of 2016 health mediators. In Bulgaria the network of health mediators continues to expand and this year 53 more people will be trained by professors from the Public Health Faculty of Medical University (MU)-Sofia, medical specialists and experts form NNHM, BFPA and EMHPF. The trainees are with 26 more compared to 2015.
For a fifth consecutive year the training is organized by the National Network of Health Mediators (NNHM) in partnership with the Public Health Faculty of MU- Sofia. DR. Radosveta Stamenkova and Ventzislav Kirkov from BFPA are an essential part of the training team and the focus of their sessions is on reproductive health, STI and other important aspects of health prevention.
The new additions to the health mediator network were selected by competitions in the respective municipalities. The main selection criteria were at least high school education, being originally from the community, good knowledge of and empathy for the problems of the community, fluency in the language/s/ of the community.

Read more...
 

BFPA Presented Good Practices at Event of GERT

PanelSofia, 18-19 March 2016

Gender Education, Research and Technologies Foundation (GERT) implemented at 18-19 March 2016 a final conference on its project Bullying Prevention in School Environment.
The developed programme initiative is to work on prevention of violence helping to recognize the problem and to increase the capacity of parents, teachers and young people to cope with unwanted fears and consequences.
Representatives of Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association – the projects coordinator Ralitsa Zgalevska and the young volunteer and member of the Management Board Nedko Geshev presented at the event good practices from the activity of the organization: mechanisms for working and methods for learning, connected with prevention of violence and sexual harassment.
Read more...
 

Prisons without Risk – trainings on legal topics for staff and inmates in the prison in Sliven

MoJ LogoNFM Logo

 

 

 

 

Sliven, 10-11 March, 2016Team

Team of BFPA implemented trainings for staff and inmates in the women’s prison in Sliven on 10 and 11 March 2016 in the frame of the project ‘Prisons without risk – a pilot initiative for preventing the spread of blood-transmitted and sexually transmitted infections in three selected Bulgarian prisons’. The work with the two target groups included short summarizing and specific characteristics, connected with blood transmitted and sexually transmitted infections, working on cases in groups and main directions on questions connected with the rights of access to health care in prisons. The participants from the staff trained received a copy of manuals, especially developed on project.

Read more...
 

Learning Action Partnership is looking for opportunities to support children victims of violence

OAK LogoParticipantsSofia, February 19, 2016

The third meeting of Learning Action Partnership took place on February 19, 2016 in Sofia. The initiative represents a working group on project of BFPA "The Art to Inform. A network for reducing vulnerability of children for sexual exploitation and abusive practices”.
A team of professionals working on problems in NGO sector and state institutions gathered targeting its efforts for seeking working mechanisms to support vulnerable children and young people. Representatives of supporting the work organization – OAK Foundation, Demetra Association, UNICEF, Association Animus Foundation, Know How Center for Alternative Care for Children, National Network of Children, National Network of Health Mediators, Re-Act Society, Agapedia Foundation, Institute for Social Activities and Practices, a team of BFPA, State Agency for Child Protection and Regional Inspectorate for Education – Sofia took part.

Read more...
 


Page 9 of 30

Banner
Banner

Latest news

For the civil society

Позиция
на
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

До всички български граждани

Уважаеми дами и господа,

Настоящата позиция на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) не е непременно и единствено свързана с фанатичните и фантасмагорични изказвания и публикации от началото на годината насам около понятието „джендър”. БАСП е организация, която работи основно в областта на здравето – превенция, тестване, лечение и пренасочване за редица сексуално и кръвно преносими инфекции, включително ХИВ, повишаване на информираността сред населението по теми, свързани със сексуална експлоатация, превенция на трафик и насилие. Разбира се, особено съществена част от нашата работа е свързана с въпросите на семейното планиране - дейностите ни са насочени основно към общности със затруднен достъп до здравни грижи, необхванати от здравноосигурителната система, като дейността ни е свързана с гинекологични прегледи, контрацептивно осигуряване, превенция на рака на маточната шийка и рака на гърдата, както и общи консултации, проследяване на бременности и насочване към допълнителни услуги в областта на асистираната репродукция и превенцията на стерилитета.

Нашите наблюдения и проучвания, опитът ни на терен от 25 години насам, свързани със семейното планиране и с изграгждането на общностен капацитет, недвусмислено показват, че България е в тежка демографска криза. Тази криза е свързана с огромен брой емигранти в репродуктивна възраст, както и със засилените темпове на урбанизация. В същото време преработвателните предприятия, особено в селските райони, не са достатъчно като брой, нито пък получават съществена помощ за развиването на други външни пазари. В резултат се наблюдават процеси, особено сред уязвимите общности, на връщане към предмодерни отношения, които често са в разрез с общоприетите ценности на българското общество.

Това включва практики, които са далеч от идеята за отговорно родителство, като отпадане от училище, ранни бракове, нарушаващи правата на детето, както и включването на децата в различни форми на експлоатация. Тези явления нарушават идеала за хармоничност на семейните отношения, достойство и взаимно уважение между мъжете и жените. Засилват се тенденциите за неравенство на първо място в семейството, а след това в отделни групи от населението. Това отношение между мъжете и жените прави непълноценни междуличностните отношения и ограничава обществената изява, задълбочавайки допълнително процесите на бедност.

Историческата традиция на страната ни показва, че начините за преодоляване на тези негативни тенденции са свързани както със заетост, така и с образование, основано на ценността на равноправието. Всъщност образованието в такива ценности е истинска инвестиция в бъдещето, създава условия за свобода на избора и реализация. Такава политика е основана на здравия разум, но е и национално отговорна.

 
A lot has been said about the Convention, and nothing about the women and children, victims of violence

Sofia, January 19, 2018 

Nearly 200 NGO’s, supported by academics and citizens, unite in support of the ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul convention) with an open letter:
It would be funny if it wasn’t so cruel. That is how we console each other – we, the people who are not indifferent to day-to-day abuse and who for over twenty years support women, brutally beaten by their husbands and partners, help children who have suffered unthinkable forms of violence, work on legislature changes and improvements so we can save human lives. Because for us every person saved from a life of violence is a huge victory. That is our cause.
A lot of quite outrageous things have been said about the Istanbul convention, but no one mentioned the purpose of the document – namely, the women and children who are victims of violence. No political party or organization mentioned the woman from Okorsh, beaten with a hot plate. The woman from Haskovo, beaten to death. The stabbed woman from Sofia. We did not discuss the babies and children whose mothers live in constant fear for their own lives. Etc, etc….. The political and power confrontation is at the expense of the already dead women. At the expense of Elena and Viola.  At the expense of the children who will live their lives without a mother and with the nightmares of abuse and terror. At the expense of each 1 out of 3 women in Bulgaria, victim of domestic violence whose story does not reach anyone, let alone the media.  At the expense of women seeking help and it is refused to them because “it’s their own fault”. At the expense of those 70% of students between the ages of 13 and 16 who know personally a victim of domestic violence.
The situation benefits the perpetrators. It benefits those who think they have the right of ownership over their wife and children. It benefits those who beat, violate, abuse, isolate, stalk and finally kill their wife or partner. 

 
BFPA at 25: Prevention, Education, Health Services, Information and Advocacy

Sofia, December 13, 2017

Colleagues, young people, volunteers, friends and partners gathered at December 13, 2017 to celebrate together the 25th Anniversary of the Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA).
”People are our most valuable and precious resource”, shared Dr. Radosveta Stamenkova, BFPA Executive Director. “During the years of our existence we have realized more than 70 macro projects; over 1 million and 500 thousands people received by us health services, informational materials or had been included in trainings and reached by campaigns. During our work we were the first that introduced the interactive methods of training – highly effective for working with different target groups, including in multiethnic environment. Also we introduced in our country the criteria of quality of services and the concept of youth friendly services. We have piloted and we currently use the peer education model, applied also by many other partnering institutions and organizations working with teenagers and vulnerable communities. The concept of mobile services provision in the area of sexual and reproductive health in regions with difficult access is also our achievement.”
Banner