www.safesex.bg

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
News

Health educational campaign of Durex supported by BFPA marked the end of the scholar year across the country

SofiaBulgaria,  May 9-June 24 2016

Durex started its campaign on healthcare in seven Bulgarian cities on May 9, 2016. BFPA is participating through its volunteers Ralitsa Hristova and Nedko Geshev in Sofia and the coordinator of its branch in Pleven Dr. Krasimir Romanov, as well aas with other local volunteers who are conducting interactive educational sessions for young people aged 14-16. The topics connected with changes during the puberty, reproductive health, sexually transmitted infections, including HIV, unwanted pregnancy, methods of contraception and not last – the romantic side of the intimate relationships, are provoking a vivid interest, curiosity and numerous questions among pupils.
Read more...
 

Who and Why Needs Health Education?

ParticipantsSofia, April 28 2016

The team of BFPA and Nikoleta Popkostadinova, founder of the platform for sexuality education of teenagers on website loveguide.bg http://loveguide.bg/ got together with a group of young people at 28 April 2016 and had breakfast in Betahaus. The mutual idea on the importance of the need young people in Bulgaria to have access to a contemporary interactive, adequate and youth friendly information with the help of which to be able to take the right decisions connected with their sexual health.
The topics we discussed on are connected not only with Moundy Thursday, the different beliefs, traditions, religions around the world, personal beliefs ..., Chekhov, but also with the common sense.

Read more...
 

Official launch of the project “Access to health services for pregnant women, young mothers and children up to 3 yrs old from groups at risk” to media

Project Logo

Panel

Sofia, April 25 2016

At a press-conference at the Bulgarian Telegraph Agency (BTA) the project “Access to health services for pregnant women, young mothers and children up to 3 yrs old from groups at risk” was presented to media. It is implemented by 1st Specialized Ob/Gyn Hospital for Active Treatment (SOGHAT) “St. Sofia” in partnership with the Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA) and funded by the Norwegian Financial Mechanism of EEA.
Dr. Ivan Dikov, head of the Counseling and Diagnostics department at “St. Sofia”, explained the health aspects of the project – from accepting patients in a specially renovated ward, to home visits for new mothers and field work. Besides the medical aspects, Dr. Dikov emphasized on the need of a lot of educational work not only with groups at risk which are the main focus of the activities but also with wider patient auditorium form the Western part of Sofia. 

Read more...
 

Health Education and Training for Trainers for Young People from EBS Rakitovo

OAK LogoParticipantsRakitovo, April 15-16, 2016

Workshop on health education for peer training of trainers was led at 15 and 16 April by the Bulgarian Association of Family Planning and Sexual Health (BFPA) team. The young people are in the age group 15 to 18 and are all from the Boarding School for boys with criminal record. They were provoked to think and gain knowledge on male and female reproductive system, changes during puberty, hygiene, methods of contraception, sexually transmitted infections incl. HIV/AIDS, trafficking of human beans, sexual and labor exploitation, violence in intimate relationships.
The interactive games and group work were leading the process in the two days so that the boys reflected on how important the good communication and teamwork are.

Read more...
 

Final meeting on project Prisons Without Risks

MoJ logoNFM Logo

 

 

 

 

Sofia, April 12 2016Panel

The activities on project of BFPA ‘Prisons without risk – a pilot initiative for preventing the spread of blood-transmitted and sexually transmitted infections in three selected Bulgarian prisons’ are implemented.
The final meeting gathered representatives of Embassy of Norway and Ministry of Justice, GDES, prisons in Sliven and Sofia, NGO sector and the whole team implemented the activities, took place at April 12, 2016 in Sofia. From its starting in April 2015 in the frame of a year 395 persons from the two target groups in the prisons in Plovdiv, Stara Zagora and Sliven were trained (150 foreseen). When training on health and legal topics the team used different approaches to work including presentations, case studies, discussions, tests, feedback. Testing and counseling on HIV, Hepatitis B and Hepatitis C was provided during every of the visits in the three places. 250 people to test and counsel were foreseen, 309 done in the frame of the project.

Read more...
 


Page 8 of 30

Banner
Banner

Latest news

For the civil society

Позиция
на
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

До всички български граждани

Уважаеми дами и господа,

Настоящата позиция на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) не е непременно и единствено свързана с фанатичните и фантасмагорични изказвания и публикации от началото на годината насам около понятието „джендър”. БАСП е организация, която работи основно в областта на здравето – превенция, тестване, лечение и пренасочване за редица сексуално и кръвно преносими инфекции, включително ХИВ, повишаване на информираността сред населението по теми, свързани със сексуална експлоатация, превенция на трафик и насилие. Разбира се, особено съществена част от нашата работа е свързана с въпросите на семейното планиране - дейностите ни са насочени основно към общности със затруднен достъп до здравни грижи, необхванати от здравноосигурителната система, като дейността ни е свързана с гинекологични прегледи, контрацептивно осигуряване, превенция на рака на маточната шийка и рака на гърдата, както и общи консултации, проследяване на бременности и насочване към допълнителни услуги в областта на асистираната репродукция и превенцията на стерилитета.

Нашите наблюдения и проучвания, опитът ни на терен от 25 години насам, свързани със семейното планиране и с изграгждането на общностен капацитет, недвусмислено показват, че България е в тежка демографска криза. Тази криза е свързана с огромен брой емигранти в репродуктивна възраст, както и със засилените темпове на урбанизация. В същото време преработвателните предприятия, особено в селските райони, не са достатъчно като брой, нито пък получават съществена помощ за развиването на други външни пазари. В резултат се наблюдават процеси, особено сред уязвимите общности, на връщане към предмодерни отношения, които често са в разрез с общоприетите ценности на българското общество.

Това включва практики, които са далеч от идеята за отговорно родителство, като отпадане от училище, ранни бракове, нарушаващи правата на детето, както и включването на децата в различни форми на експлоатация. Тези явления нарушават идеала за хармоничност на семейните отношения, достойство и взаимно уважение между мъжете и жените. Засилват се тенденциите за неравенство на първо място в семейството, а след това в отделни групи от населението. Това отношение между мъжете и жените прави непълноценни междуличностните отношения и ограничава обществената изява, задълбочавайки допълнително процесите на бедност.

Историческата традиция на страната ни показва, че начините за преодоляване на тези негативни тенденции са свързани както със заетост, така и с образование, основано на ценността на равноправието. Всъщност образованието в такива ценности е истинска инвестиция в бъдещето, създава условия за свобода на избора и реализация. Такава политика е основана на здравия разум, но е и национално отговорна.

 
A lot has been said about the Convention, and nothing about the women and children, victims of violence

Sofia, January 19, 2018 

Nearly 200 NGO’s, supported by academics and citizens, unite in support of the ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul convention) with an open letter:
It would be funny if it wasn’t so cruel. That is how we console each other – we, the people who are not indifferent to day-to-day abuse and who for over twenty years support women, brutally beaten by their husbands and partners, help children who have suffered unthinkable forms of violence, work on legislature changes and improvements so we can save human lives. Because for us every person saved from a life of violence is a huge victory. That is our cause.
A lot of quite outrageous things have been said about the Istanbul convention, but no one mentioned the purpose of the document – namely, the women and children who are victims of violence. No political party or organization mentioned the woman from Okorsh, beaten with a hot plate. The woman from Haskovo, beaten to death. The stabbed woman from Sofia. We did not discuss the babies and children whose mothers live in constant fear for their own lives. Etc, etc….. The political and power confrontation is at the expense of the already dead women. At the expense of Elena and Viola.  At the expense of the children who will live their lives without a mother and with the nightmares of abuse and terror. At the expense of each 1 out of 3 women in Bulgaria, victim of domestic violence whose story does not reach anyone, let alone the media.  At the expense of women seeking help and it is refused to them because “it’s their own fault”. At the expense of those 70% of students between the ages of 13 and 16 who know personally a victim of domestic violence.
The situation benefits the perpetrators. It benefits those who think they have the right of ownership over their wife and children. It benefits those who beat, violate, abuse, isolate, stalk and finally kill their wife or partner. 

 
BFPA at 25: Prevention, Education, Health Services, Information and Advocacy

Sofia, December 13, 2017

Colleagues, young people, volunteers, friends and partners gathered at December 13, 2017 to celebrate together the 25th Anniversary of the Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA).
”People are our most valuable and precious resource”, shared Dr. Radosveta Stamenkova, BFPA Executive Director. “During the years of our existence we have realized more than 70 macro projects; over 1 million and 500 thousands people received by us health services, informational materials or had been included in trainings and reached by campaigns. During our work we were the first that introduced the interactive methods of training – highly effective for working with different target groups, including in multiethnic environment. Also we introduced in our country the criteria of quality of services and the concept of youth friendly services. We have piloted and we currently use the peer education model, applied also by many other partnering institutions and organizations working with teenagers and vulnerable communities. The concept of mobile services provision in the area of sexual and reproductive health in regions with difficult access is also our achievement.”
Banner