www.safesex.bg

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
News

Mission Possible: Active Work of BFPA and NNHM during the summer

Project logo                                   

ChukarkaAcross the country, July – August 2016

Teams of Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA) and National Network of Health Mediators (NNHM) actively worked during the summer months in different locations of the country. Joint activities of both organizations, in the frame of the project „Mission Possible”, aim to reduce health inequalities and to improve sexual and reproductive health of young people from vulnerable communities.
Maglizh, Rakitovo, Chukarka, Sotirya, Rozino, Hristo Danovo, Gradetz, Velingrad, Ihtiman, Peshtera, Rakitovo, Straldja, Kovachevtsi, Shivachevo and Blagoevgrad are the places where in the period May – September 2016 trainings, presentations, discussions and informational events on  topics connected with prevention on sexual transmitted and other infections, different methods of contraception, specifics during puberty, early marriages, drug and other addictions, hygiene were implemented. In parallel medical teams by locations are doing examinations, counseling and testing on STIs.

Read more...
 

The project “Affordable access to healthcare” is speeding up

Project Logo

FakultetaSofia, July-August 2016

Educational sessions on care for children up to 3 yrs old, health consultations, parental counseling – just a part of the activities implemented by the teams from BFPA and  FSOGHAT “Sv. Sofia” in the boroughs of Hristo Botev, Fakulteta, Malashevci, Orlandovci and Filipovci under the project “Access to health services for pregnant women, young mothers and children up to 3 yrs old from groups at risk”. The teams are made up from BFPA experts, Ob/Gyn specialists, general practitioners, midwives, nurses, fieldwork experts. Up to the moment, in the chitalishte in Hristo Botev two educational sessions have been conducted with 30 attending women, in Fakulteta – during public meetings and home visits – more than a 100 women have attended the informational sessions, in Mlashevci and Orlandovci – around 30 altogether. Activities are being implemented in Filipovci, their reach is to be extended towards Zaharna fabrika and Bakurena fabrika where communities with difficult access to healthcare are also present. The topics of the educational sessions include breastfeeding, hygiene, childcare, care for the pregnant mother and the baby, thalassemia, healthcare specificities, prophylactics.

Read more...
 

Protection and Support for children, Young People and Vulnerable Adults Policy of BFPA Approved by KCS

OAK LogoSofia, 12 July 2016

The Policy of BFPA for Protection and Support of Children, Young People nd Vulnerable Adults Approved by Keeping Children Safe (KCS).

BFPA went through procedure of revising and improving its internal organizational policies on child protection according to the international standards of KCS and Six Principles of OAK Foundation in the period April – July 2016. In such way we once again show our engagement concerning safety and security of the children, young people and vulnerable adults with and for whom we work.

Read more...
 

Learning Action Partnership got first LAP members generated proposals to support

OAK LogoSofia, June 3 2016Printed materials

Four proposals for pilot realization as part of the project “The art to inform” implemented by BFPA and supported by the OAK foundation were presented at the consecutive meeting of Learning Action Partnership (LAP), which took place on June 2, 2016 in Sofia. The idea for a common platform for exchanging ideas and good practices connected with the prevention of violence and exploitation, including sexual, of children and young people and oriented to direct work to improve the administrative system is alive and is developing.

Read more...
 

Introductory training on how to work in multi-ethnic environment in the project for access to health services for groups at risk in five districts of Sofia

Project Logo

DiscussionSofia, June 1-2 2016

Intensive and extremely well visited workshop with medical specialists and field workers, who will be implementing the activities on the project of First Specialized Ob/Gyn Hospital for Active Treatment ‘St. Sofia’ ‘Access to health services for pregnant women, young mothers and children up to 3 years old from groups at risk’ in partnership with the Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association  (BFPA) took place at June 1-2, 2016 in Sofia. The entire project teams from the five project sites – Fakulteta, Filipovzi, Hristo Botev, Orlandovzi and Malashevzi participated in the training and thus  the number of participants were more than 40 people. 
Project activities, roles and responsibilities of the team members, working formats by activities, opportunities for interaction between the different experts and consultants on the project were discussed.

Read more...
 


Page 7 of 30

Banner
Banner

Latest news

For the civil society

Позиция
на
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

До всички български граждани

Уважаеми дами и господа,

Настоящата позиция на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) не е непременно и единствено свързана с фанатичните и фантасмагорични изказвания и публикации от началото на годината насам около понятието „джендър”. БАСП е организация, която работи основно в областта на здравето – превенция, тестване, лечение и пренасочване за редица сексуално и кръвно преносими инфекции, включително ХИВ, повишаване на информираността сред населението по теми, свързани със сексуална експлоатация, превенция на трафик и насилие. Разбира се, особено съществена част от нашата работа е свързана с въпросите на семейното планиране - дейностите ни са насочени основно към общности със затруднен достъп до здравни грижи, необхванати от здравноосигурителната система, като дейността ни е свързана с гинекологични прегледи, контрацептивно осигуряване, превенция на рака на маточната шийка и рака на гърдата, както и общи консултации, проследяване на бременности и насочване към допълнителни услуги в областта на асистираната репродукция и превенцията на стерилитета.

Нашите наблюдения и проучвания, опитът ни на терен от 25 години насам, свързани със семейното планиране и с изграгждането на общностен капацитет, недвусмислено показват, че България е в тежка демографска криза. Тази криза е свързана с огромен брой емигранти в репродуктивна възраст, както и със засилените темпове на урбанизация. В същото време преработвателните предприятия, особено в селските райони, не са достатъчно като брой, нито пък получават съществена помощ за развиването на други външни пазари. В резултат се наблюдават процеси, особено сред уязвимите общности, на връщане към предмодерни отношения, които често са в разрез с общоприетите ценности на българското общество.

Това включва практики, които са далеч от идеята за отговорно родителство, като отпадане от училище, ранни бракове, нарушаващи правата на детето, както и включването на децата в различни форми на експлоатация. Тези явления нарушават идеала за хармоничност на семейните отношения, достойство и взаимно уважение между мъжете и жените. Засилват се тенденциите за неравенство на първо място в семейството, а след това в отделни групи от населението. Това отношение между мъжете и жените прави непълноценни междуличностните отношения и ограничава обществената изява, задълбочавайки допълнително процесите на бедност.

Историческата традиция на страната ни показва, че начините за преодоляване на тези негативни тенденции са свързани както със заетост, така и с образование, основано на ценността на равноправието. Всъщност образованието в такива ценности е истинска инвестиция в бъдещето, създава условия за свобода на избора и реализация. Такава политика е основана на здравия разум, но е и национално отговорна.

 
A lot has been said about the Convention, and nothing about the women and children, victims of violence

Sofia, January 19, 2018 

Nearly 200 NGO’s, supported by academics and citizens, unite in support of the ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul convention) with an open letter:
It would be funny if it wasn’t so cruel. That is how we console each other – we, the people who are not indifferent to day-to-day abuse and who for over twenty years support women, brutally beaten by their husbands and partners, help children who have suffered unthinkable forms of violence, work on legislature changes and improvements so we can save human lives. Because for us every person saved from a life of violence is a huge victory. That is our cause.
A lot of quite outrageous things have been said about the Istanbul convention, but no one mentioned the purpose of the document – namely, the women and children who are victims of violence. No political party or organization mentioned the woman from Okorsh, beaten with a hot plate. The woman from Haskovo, beaten to death. The stabbed woman from Sofia. We did not discuss the babies and children whose mothers live in constant fear for their own lives. Etc, etc….. The political and power confrontation is at the expense of the already dead women. At the expense of Elena and Viola.  At the expense of the children who will live their lives without a mother and with the nightmares of abuse and terror. At the expense of each 1 out of 3 women in Bulgaria, victim of domestic violence whose story does not reach anyone, let alone the media.  At the expense of women seeking help and it is refused to them because “it’s their own fault”. At the expense of those 70% of students between the ages of 13 and 16 who know personally a victim of domestic violence.
The situation benefits the perpetrators. It benefits those who think they have the right of ownership over their wife and children. It benefits those who beat, violate, abuse, isolate, stalk and finally kill their wife or partner. 

 
BFPA at 25: Prevention, Education, Health Services, Information and Advocacy

Sofia, December 13, 2017

Colleagues, young people, volunteers, friends and partners gathered at December 13, 2017 to celebrate together the 25th Anniversary of the Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA).
”People are our most valuable and precious resource”, shared Dr. Radosveta Stamenkova, BFPA Executive Director. “During the years of our existence we have realized more than 70 macro projects; over 1 million and 500 thousands people received by us health services, informational materials or had been included in trainings and reached by campaigns. During our work we were the first that introduced the interactive methods of training – highly effective for working with different target groups, including in multiethnic environment. Also we introduced in our country the criteria of quality of services and the concept of youth friendly services. We have piloted and we currently use the peer education model, applied also by many other partnering institutions and organizations working with teenagers and vulnerable communities. The concept of mobile services provision in the area of sexual and reproductive health in regions with difficult access is also our achievement.”
Banner