www.safesex.bg

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
News

About the Shared Knowledge – Peer to Peer Training, part two

OAK LogoGroup photoSofia, February 10-11, 2017

Ivan from Plovdiv: ‘I received answers to many questions I had before our first training. Now I hope to learn more new useful things.’
The second part of the peer to peer training of trainers of the Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA) and Loveguide took place on 10 and 11 February 2017 in Sofia. Highly motivated pupils from Sofia, Pleven, Ruse, Vratza, Yambol, Plovdiv, Stara Zagora and Pernik got together again, willing to acquire new knowledge on topics that are important for the wellbeing in everyone’s life. This time the presentations and exercises were on interactive techniques, team building, gender, trafficking for sexual and labor exploitation, violence in intimate relationships, and critical and analytical approach towards media and other sources of information.
Read more...
 

Responsible Sexual Behavior Campaign of BFPA and SEXWELL Condoms

LogoSofia, January 3, 2017

 A campaign for responsible sexual behavior of the Bulgarian Family Planning and Sexual Health (BFPA) and SEXWELL condoms ‘Condom with a Cause’ starts in January. The initiative aims to raise funds on continuing the Voluntary counseling and testing (VCT) for HIV and other sexually transmitted infections which the Association provided during the last years, with funding from the Global Fund (GFATM).
Our socially responsible partners from SEXWELL will sell special packages with Condoms with a cause during a year period of time, and will donate part of the profit to BFPA. This way we could again provide the VCT services for HIV and other STIs for free for people in need.

Read more...
 

Learning Action Partnership (LAP) – Overview of the achievements and vision for the future

OAK LogoSessionSofia, December 13 2016

“Violence thrives in silence. To overcome the taboos is the first step for prevention. We need to work with people to know that violence must be disclosed”- shared Galina Markova from the Know-How Center for Alternative Care for Children at the New Bulgarian University during the last meeting of the Learning Action Partnership (LAP). The meeting was organized in the framework of the BFPA project “The Art to inform”, supported by OAK Foundation.
The LAP members gathered on 13th of December 2016 in Sofia to discuss current challenges in their work on prevention of violence and sexual exploitation of children. Participants from different NGOs presented their current activities, including involvement in the preparation of the National Program for Prevention of Violence against Children (2016-2020).

Read more...
 

Training on Reproductive Health for Pupils from Sofia

Q&ASofia, December 5-9, 2016

Daniela Dikova from Bulgarian Association of Family Planning and Sexual Health Association (BFPA) trained ninth grade students in the American College of Sofia (ACS) during the days 5-9 December 2016. Carefully and highly motivated the young people listened and asked questions on topics connected with reproductive health. The topics about history and contemporary methods of contraception, sexual transmitted infections, as well interactive exercises gave to the pupils basic and valuable for every person knowledge. 

Read more...
 

About the Shared Knowledge – Peer to Peer Training

Interactive sessionTELUS LogoSofia, December 2-3  2016

Peer to peer training on health and sexual OAK Logoeducation with participation of young people from Sofia, Plovdiv, Stara Zagora, Yambol, Vratsa, Pleven and Ruse took place on December 2-3, 2016, led by Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA).
Why is health and sexual health education needed? What does it mean and why is peer education important? Which sources of information are trusted and which are the communicative skills needed for successful implementing of the educational sessions? How to form a good team so that to be successful in presenting the topics connected with puberty, family planning and safe sexual behavior? These and similar questions were discussed during the two day workshop at the exclusive interest and attention of the students.

Read more...
 


Page 5 of 30

Banner
Banner

Latest news

For the civil society

Позиция
на
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

До всички български граждани

Уважаеми дами и господа,

Настоящата позиция на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) не е непременно и единствено свързана с фанатичните и фантасмагорични изказвания и публикации от началото на годината насам около понятието „джендър”. БАСП е организация, която работи основно в областта на здравето – превенция, тестване, лечение и пренасочване за редица сексуално и кръвно преносими инфекции, включително ХИВ, повишаване на информираността сред населението по теми, свързани със сексуална експлоатация, превенция на трафик и насилие. Разбира се, особено съществена част от нашата работа е свързана с въпросите на семейното планиране - дейностите ни са насочени основно към общности със затруднен достъп до здравни грижи, необхванати от здравноосигурителната система, като дейността ни е свързана с гинекологични прегледи, контрацептивно осигуряване, превенция на рака на маточната шийка и рака на гърдата, както и общи консултации, проследяване на бременности и насочване към допълнителни услуги в областта на асистираната репродукция и превенцията на стерилитета.

Нашите наблюдения и проучвания, опитът ни на терен от 25 години насам, свързани със семейното планиране и с изграгждането на общностен капацитет, недвусмислено показват, че България е в тежка демографска криза. Тази криза е свързана с огромен брой емигранти в репродуктивна възраст, както и със засилените темпове на урбанизация. В същото време преработвателните предприятия, особено в селските райони, не са достатъчно като брой, нито пък получават съществена помощ за развиването на други външни пазари. В резултат се наблюдават процеси, особено сред уязвимите общности, на връщане към предмодерни отношения, които често са в разрез с общоприетите ценности на българското общество.

Това включва практики, които са далеч от идеята за отговорно родителство, като отпадане от училище, ранни бракове, нарушаващи правата на детето, както и включването на децата в различни форми на експлоатация. Тези явления нарушават идеала за хармоничност на семейните отношения, достойство и взаимно уважение между мъжете и жените. Засилват се тенденциите за неравенство на първо място в семейството, а след това в отделни групи от населението. Това отношение между мъжете и жените прави непълноценни междуличностните отношения и ограничава обществената изява, задълбочавайки допълнително процесите на бедност.

Историческата традиция на страната ни показва, че начините за преодоляване на тези негативни тенденции са свързани както със заетост, така и с образование, основано на ценността на равноправието. Всъщност образованието в такива ценности е истинска инвестиция в бъдещето, създава условия за свобода на избора и реализация. Такава политика е основана на здравия разум, но е и национално отговорна.

 
A lot has been said about the Convention, and nothing about the women and children, victims of violence

Sofia, January 19, 2018 

Nearly 200 NGO’s, supported by academics and citizens, unite in support of the ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul convention) with an open letter:
It would be funny if it wasn’t so cruel. That is how we console each other – we, the people who are not indifferent to day-to-day abuse and who for over twenty years support women, brutally beaten by their husbands and partners, help children who have suffered unthinkable forms of violence, work on legislature changes and improvements so we can save human lives. Because for us every person saved from a life of violence is a huge victory. That is our cause.
A lot of quite outrageous things have been said about the Istanbul convention, but no one mentioned the purpose of the document – namely, the women and children who are victims of violence. No political party or organization mentioned the woman from Okorsh, beaten with a hot plate. The woman from Haskovo, beaten to death. The stabbed woman from Sofia. We did not discuss the babies and children whose mothers live in constant fear for their own lives. Etc, etc….. The political and power confrontation is at the expense of the already dead women. At the expense of Elena and Viola.  At the expense of the children who will live their lives without a mother and with the nightmares of abuse and terror. At the expense of each 1 out of 3 women in Bulgaria, victim of domestic violence whose story does not reach anyone, let alone the media.  At the expense of women seeking help and it is refused to them because “it’s their own fault”. At the expense of those 70% of students between the ages of 13 and 16 who know personally a victim of domestic violence.
The situation benefits the perpetrators. It benefits those who think they have the right of ownership over their wife and children. It benefits those who beat, violate, abuse, isolate, stalk and finally kill their wife or partner. 

 
BFPA at 25: Prevention, Education, Health Services, Information and Advocacy

Sofia, December 13, 2017

Colleagues, young people, volunteers, friends and partners gathered at December 13, 2017 to celebrate together the 25th Anniversary of the Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA).
”People are our most valuable and precious resource”, shared Dr. Radosveta Stamenkova, BFPA Executive Director. “During the years of our existence we have realized more than 70 macro projects; over 1 million and 500 thousands people received by us health services, informational materials or had been included in trainings and reached by campaigns. During our work we were the first that introduced the interactive methods of training – highly effective for working with different target groups, including in multiethnic environment. Also we introduced in our country the criteria of quality of services and the concept of youth friendly services. We have piloted and we currently use the peer education model, applied also by many other partnering institutions and organizations working with teenagers and vulnerable communities. The concept of mobile services provision in the area of sexual and reproductive health in regions with difficult access is also our achievement.”
Banner