www.safesex.bg

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
Общи :: Становище

Становище

There are no translations available.

Становище

на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), провокирано от опита за изместване на фокуса при публичното обсъждане на Проекта на Закона за детето

от конструктивни предложения към насаждане на ярка нетолерантност, страх и омраза, както към социални групи, така и към държавните институции, инспирирани от  „Свобода за всеки”, представлявана от адвокат д-р Виктор Костов

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) е неправителствена организация, основана през 1992 г, регистрирана в публичния регистър като сдружение в обществена полза. Целите на БАСП са фокусирани върху промотирането и предлагането на услуги в областта на репродуктивното здраве, подобряването на достъпа до здравни грижи на групи в неравностойно положение, предоставянето на информация за различни аспекти на здравното образование и сексуалното здраве, социалната равнопоставеност на половете и превенцията на трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

Настоящото становище е провокирано от последователните опити за подвеждане на общественото мнение чрез груби манипулативни техники, включващи насаждането на страх чрез препратки към негативен социален и личен опит, негативни квалификации и обобщения както срещу социални групи, така и срещу държавата и нейните органи.

Убедени сме, че проектът на Закон за детето в основата си отговаря на съвременните нужди на обществото. Като всеки проект и в този има нужда от усъвършенстване и прецизиране на определени текстове. Именно за това той беше представен и предложен за широко и свободно публично обсъждане. Дългогодишното ни присъствие и активно участие в обществения живот на страната ни дава основание да вярваме, че активното и конструктивно включване в публични обсъждания между представители на държавата, неправителствения сектор и граждани е единственият ефективен и демократичен инструмент за постигането на социално полезни цели.
 
Присъединяваме се към всеки конструктивен аргумент, имащ за цел да внесе яснота, изчистване, подобряване или корекция в предложените текстове. Това важи особено в конкретния случай, където се касае не само за защитата правата на децата, но и за внасянето на коренно различен законотворчески дух, представящ детето като субект, а не като юридически и социален обект.

Конкретният повод за реакция са възраженията по отношение на предвидената възможност в проектозакона за предоставяне на информация ,свързана със здравето и в частност със сексуалното и репродуктивно здраве. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве не е участвала по никакъв начин в изготвянето или обсъждането на този нормативен документ – едно необходимо уточнение, за да се избегне подозрение в обвързаност и преследване на собствени интереси. Независимо от това, реагираме, защото темата за сексуалното и репродуктивно здраве е застъпена, а ние считаме, че това отразява нуждата от ясни и систематични действия спрямо реални и наболели проблеми в българското общество.

В „анализа” информацията, свързана със сексуално и репродуктивно здраве ,е представена като „морално и психически вредни практики”, а организациите, работещи по тези проблеми, като представляващи „радикални феминистки” или „хомосексуални организации, чиято цел е пропаганда в училищата на нов тип морал”.  Без да навлизаме в дискусия относно релативизма на моралните оценки, трябва да бъде ясно, че феномени като изоставянето на деца в институции или ранните аборти и ражданията при подрастващите са именно следствие на ниската здравна и сексуална култура на младите хора и са проблем особено за децата от социално уязвимите общности. На ниската здрвавна и сексуална култура се дължи и появата на вторичен стерилитет, причинен от прекарани полово предавани инфекции или абортни усложнения.

Ние считаме, че именно такива явления не само предполагат, но и изискват системна държавна намеса. Намаляването на правомощията на държавните институции в такива случаи – както проповядва г-н Костов – не биха довели до нищо друго, освен до неграмотност и аморалност. Точно това е обичайната среда за избуяване на религиозен екстремизъм.

Само тези факти налагат включването на темите от областта на сексуалното и репродуктивно здраве в задължителната програма на българските училища – логичните въпроси за дискусия са кога и под каква форма да бъде предоставена адекватна за възрастта информация. Точно такива системни мерки могат да гарантират отговорно поведение от страна на младите хора в полза за цялото ни общество в здравен, демографски и икономически план.

Очевидно схващането на г-н Костов и сие е различно и това поставя въпросът какви са реалните цели на неговата критика. Обръщаме внимание на чл. 20 „Свобода на съвестта и религията” в проектозакона и коментара на адвокат д-р Виктор Костов: „В условията на задължително държавно училище, което е основано на безбожието и хуманистическия атеизъм, тази разпоредба означава, че ако детето на вярващи родители посещава държавното училище и там то формира еволюционни възгледи за произхода на света и човека, защото други не се преподават, родителите трябва да подкрепят възгледите, формирани у детето!?”

Не можем да отминем и други коментари от направения анализ, които предлагаме за размисъл:
 Физическото дисциплиниране е християнски и религиозен модел, установен в Библията. То е предназначено за изграждането на характер у детето и е позитивна възпитателна мярка”.
•  „Държавата се грижи за раздаването на противозачатъчни средства и насърчава абортите сред „децата”. Това може да става без информация и съгласието на родителите”.
• „Кои са организациите с нестопанска цел, работещи в областта на сексуалното и репродуктивни здраве и семейното планиране? Това са:
1. групи на радикални феминисти, които настояват абортът да бъде право на всяка жена, без право на нероденото дете да бъде защитено от отнемане на живота му.
2. хомосексуални организации, чиято цел е пропаганда в училищата на новия вид морал, в който „сексуалната ориентация” и хомосексуализмът се представят на невинни деца като нещо нормално и добро.
Пълният текст на анализа може да разгледате тук
http://svobodazavseki.com/.

Използваме случая да напомним, че според чл. 39 на основния закон на Република България „Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността”. Именно разпалването на вражда между институциите и обществеността, където няма човек, който да не е чувствителен по темата, чрез умело използвани манипулативни методи е в основата на ударните атаки срещу проекта на Закона за детето.

И както е казано не в Библията, а в Конституцията на Република България – „Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите. Религиозните и другите убеждения не са основание за отказ да се изпълняват задълженията, установени в Конституцията и законите.

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве е имала възможността да работи с различни организации, включително и религиозни. Независимо от различията, ние винаги сме успявали да работим заедно в полза на социално слабите и нуждаещи се български граждани без разлика от пол, етнос, вероизповедание и сексуална ориентация. В този случай обаче, БАСП отказва да неглижира подмяната на реалния дневен ред на обществото с каквито и да било тесни интереси на крайно радикални религиозни организации и техни представители.

 

Banner
Banner

Latest news

Strategic planning exercise of the Learning Action Partnership (LAP)

Dolna banya, July 23-25, 2020

Strategic planning exercise of the  Learning Action Partnership (LAP) took place on July 23-25, 2020 in Dolna Banya. Representatives of different organizations from the Partnership actively took part in the development of the key document for joint future work in the next three years. The process was very well moderated by an external consultant – the psychologist Yordan Tankovski.
During the three day meeting a short review of the done up to the moment by LAP was done, as well revision of the mission and vision of the coalition. The dynamic changes in the external environment in the last several years were reviewed concerning policies and attitudes in society towards zero tolerance for sexual exploitation and sexual violence against children in Bulgarian society. Covid19 was also part of the discussions, and the workshop itself was held outside in connection with the pandemic.

 
12 people were awarded with BFPA’s sign of honor at the Annual General Meeting

Sofia, June 26, 2020

On June 26th BFPA held its Annual General Meeting at which traditionally the members of the organization approved the report for the past year and discussed future plans and perspectives. The Meeting also approved the Code of Conduct, adopted by the Management Board of the Association.
The pinnacle event was at the end of the General meeting on the pleasant Friday afternoon – handing out Signs of Honor to twelve people who through the years were part of the Management Board and long term volunteers of the Association. They are (in alphabetical order): Dr. Dora Mircheva, Elena Poptodorova, Dr. Ivan Dikov, Dr. Kalina Piperkova, Prof. Kuncho Chamov, Maria Kaloyanova, Prof. Milko Sirakov, Dr. Mugurdich Karakashyan, Prof. Radka Argirova, Dr. Raina Gurdeva, Dr. Sofia Stoimenova, Prof. Yuliana Marinova..

 
Volunteers of BFPA: Online Youth Meeting

ZOOM, June 18, 2020

Online national meeting-discussion ‘Health and Sexuality Education from the Point of View of Peer to Peer Trainers’ was organized and held by the Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA) on 18th June 2020 at the platform for active communication Zoom. Over 35 BFPA peer educators from Sofia, Ruse, Stara Zagora, Pernik and Pleven participated at the meeting and discussed how the conditions of the COVID-19 crisis influenced the ToT process and the delivery of educational sessions and how to continue working on the important topics of health and sexuality education. Reliable information about puberty and growing up, reproductive health, preventing unwanted pregnancies and STDs is valuable and interesting for young people who do not stop looking for materials (mainly online) in order to get additional knowledge.Besides these “evergreens” young people are interested in other topics: mental health, suicides, alimentaion disorders, violence prevention.

Banner

Общи :: Становище