www.safesex.bg

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
Общи :: For the civil society

For the civil society

Позиция
на
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

До всички български граждани

Уважаеми дами и господа,

Настоящата позиция на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) не е непременно и единствено свързана с фанатичните и фантасмагорични изказвания и публикации от началото на годината насам около понятието „джендър”. БАСП е организация, която работи основно в областта на здравето – превенция, тестване, лечение и пренасочване за редица сексуално и кръвно преносими инфекции, включително ХИВ, повишаване на информираността сред населението по теми, свързани със сексуална експлоатация, превенция на трафик и насилие. Разбира се, особено съществена част от нашата работа е свързана с въпросите на семейното планиране - дейностите ни са насочени основно към общности със затруднен достъп до здравни грижи, необхванати от здравноосигурителната система, като дейността ни е свързана с гинекологични прегледи, контрацептивно осигуряване, превенция на рака на маточната шийка и рака на гърдата, както и общи консултации, проследяване на бременности и насочване към допълнителни услуги в областта на асистираната репродукция и превенцията на стерилитета.

Нашите наблюдения и проучвания, опитът ни на терен от 25 години насам, свързани със семейното планиране и с изграгждането на общностен капацитет, недвусмислено показват, че България е в тежка демографска криза. Тази криза е свързана с огромен брой емигранти в репродуктивна възраст, както и със засилените темпове на урбанизация. В същото време преработвателните предприятия, особено в селските райони, не са достатъчно като брой, нито пък получават съществена помощ за развиването на други външни пазари. В резултат се наблюдават процеси, особено сред уязвимите общности, на връщане към предмодерни отношения, които често са в разрез с общоприетите ценности на българското общество.

Това включва практики, които са далеч от идеята за отговорно родителство, като отпадане от училище, ранни бракове, нарушаващи правата на детето, както и включването на децата в различни форми на експлоатация. Тези явления нарушават идеала за хармоничност на семейните отношения, достойство и взаимно уважение между мъжете и жените. Засилват се тенденциите за неравенство на първо място в семейството, а след това в отделни групи от населението. Това отношение между мъжете и жените прави непълноценни междуличностните отношения и ограничава обществената изява, задълбочавайки допълнително процесите на бедност.

Историческата традиция на страната ни показва, че начините за преодоляване на тези негативни тенденции са свързани както със заетост, така и с образование, основано на ценността на равноправието. Всъщност образованието в такива ценности е истинска инвестиция в бъдещето, създава условия за свобода на избора и реализация. Такава политика е основана на здравия разум, но е и национално отговорна.

Скъпи сънародници, изоставянето на тези ценности ще направи нашето общество идентично с онези, спрямо които ние усещаме цивилизационна разлика. Цивилизационната разлика е преди всичко свързана с равноправните отношения между мъжете и жените. По тази причина смятаме, че изкривяването на дебата около Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и разширяването й в съвсем други социални области има различни цели – най-вече промяна на дневния ред на нашето общество и преиначаване на истински важните за всички нас проблеми. Със съжаление забелязваме тенденциите на обществено разделение, недобронамереност, появи се огромна негативна енергия, която се канализира по утвърден, но не в България начин. Пренасянето на българска територия на такива дебати в обществото в крайна сметка води до подмяна на ценностната система на българските граждани.

Голямата част от работещите в България граждански организации споделят идеята за ролята на светската държава като водеща в социалните отношения. По тази причина именно те, както и БАСП, разчитат на партньорство с държавните структури, независимо от това дали става дума за образование, предоставяне на социални или здравни услуги. Ето защо считаме, че държавната система следва да поема своята отговорност сега и да не допуска допълнителна изолация на български граждани, основана на етнически, религиозен или полов признак. Защото днес повече от всякога е време за обединение и общо развитие.

София, 05 февруари 2018 г.  

 

Banner
Banner

Latest news

BFPA supports BRCY Summer Academy “Back to the future”

Kamchia, September 2-9, 2018

For a second consecutive year BFPA supports Bulgarian Red Cross Youth (BRCY) Summer Academy. This year’s Academy motto is inspired by the iconic film “Back to the future”.  Young people from all over the country – BYRC volunteers, representatives of the Red Cross organizations from other European countries, trainers from partner organizations in 8 large modules gathered in Kamchia from September 2nd to 9th.  Dr. Radosveta Stamenkova, BFPA’s Executive Director, Petar Tzintzarski, MoH consultant and BFPA Board member and Stanimir Boyadjiev, BRCY President, were mentors for the “Prevention of risky sexual behavior, HIV and STI” module. The peer educators, motivated young people from all across the country, besides receiving information and acquiring interactive teaching skills for the topics from the module, had the ambitious goal to revise the handbook, created “far back in 2002” as they say, and since then has been used by all BRCY peer educators. The week was full of good vibes, enthusiasm, competence and dedication. This brings hope for the future and additional motivation.  #Brcyacademy

 
Our Learning Action Partnership – flexible and organic

Sofia, August 30, 2018

Representatives of the National Network for Children, Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association, Applied Research and Communication Foundation, MoH, PULSE Foundation, MSLP, National Network of Health Mediators, Tulip Foundation, UNICEF, Institute for Social Activities and Practices and the initiative Brave Bakery participated in the next meeting of Learning Action Partnership (LAP).
Summary of the activities done from the last meeting from LAP members and the work in process on topics of the working group was presented. The participants were informed on the conducted by BFPA and PULSE and ARC Foundations focus groups with young people on the second monitoring ring of Lanzarote Committee „Protection of children from sexual exploitation and sexual abuse, committed trough informational and communicational technologies“. The cooperation with Canadian and other leading world universities working on the topics of sexual exploitation, violence and abuse of children and adolescents was also discussed.

 
About Internet Safety and Young People

Stara Zagora, August 24, 2018

-Is it legal to make a photo session with semi naked pictures of children and adolescents under 18 without parental consent? If not legal, is it really prosecuted?
-To what extend and in what way a semi-naked photograph is considered to be pornography?
These were just part of the questions asked by young people who participated in a consultative group on protection of children from sexual exploitation and sexual violence that took place on August 24, 2018 in Stara Zagora. The working focus with young people from the two language schools, the mathematic and the commerce high schools in the town was mainly around informational and communication technologies. We talked about the rights of the child and about the potential dangers and the required responsible behavior in social media and internet.

Banner

Общи :: For the civil society