www.safesex.bg

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Общи :: For the civil society

For the civil society

Позиция
на
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

До всички български граждани

Уважаеми дами и господа,

Настоящата позиция на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) не е непременно и единствено свързана с фанатичните и фантасмагорични изказвания и публикации от началото на годината насам около понятието „джендър”. БАСП е организация, която работи основно в областта на здравето – превенция, тестване, лечение и пренасочване за редица сексуално и кръвно преносими инфекции, включително ХИВ, повишаване на информираността сред населението по теми, свързани със сексуална експлоатация, превенция на трафик и насилие. Разбира се, особено съществена част от нашата работа е свързана с въпросите на семейното планиране - дейностите ни са насочени основно към общности със затруднен достъп до здравни грижи, необхванати от здравноосигурителната система, като дейността ни е свързана с гинекологични прегледи, контрацептивно осигуряване, превенция на рака на маточната шийка и рака на гърдата, както и общи консултации, проследяване на бременности и насочване към допълнителни услуги в областта на асистираната репродукция и превенцията на стерилитета.

Нашите наблюдения и проучвания, опитът ни на терен от 25 години насам, свързани със семейното планиране и с изграгждането на общностен капацитет, недвусмислено показват, че България е в тежка демографска криза. Тази криза е свързана с огромен брой емигранти в репродуктивна възраст, както и със засилените темпове на урбанизация. В същото време преработвателните предприятия, особено в селските райони, не са достатъчно като брой, нито пък получават съществена помощ за развиването на други външни пазари. В резултат се наблюдават процеси, особено сред уязвимите общности, на връщане към предмодерни отношения, които често са в разрез с общоприетите ценности на българското общество.

Това включва практики, които са далеч от идеята за отговорно родителство, като отпадане от училище, ранни бракове, нарушаващи правата на детето, както и включването на децата в различни форми на експлоатация. Тези явления нарушават идеала за хармоничност на семейните отношения, достойство и взаимно уважение между мъжете и жените. Засилват се тенденциите за неравенство на първо място в семейството, а след това в отделни групи от населението. Това отношение между мъжете и жените прави непълноценни междуличностните отношения и ограничава обществената изява, задълбочавайки допълнително процесите на бедност.

Историческата традиция на страната ни показва, че начините за преодоляване на тези негативни тенденции са свързани както със заетост, така и с образование, основано на ценността на равноправието. Всъщност образованието в такива ценности е истинска инвестиция в бъдещето, създава условия за свобода на избора и реализация. Такава политика е основана на здравия разум, но е и национално отговорна.

Скъпи сънародници, изоставянето на тези ценности ще направи нашето общество идентично с онези, спрямо които ние усещаме цивилизационна разлика. Цивилизационната разлика е преди всичко свързана с равноправните отношения между мъжете и жените. По тази причина смятаме, че изкривяването на дебата около Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и разширяването й в съвсем други социални области има различни цели – най-вече промяна на дневния ред на нашето общество и преиначаване на истински важните за всички нас проблеми. Със съжаление забелязваме тенденциите на обществено разделение, недобронамереност, появи се огромна негативна енергия, която се канализира по утвърден, но не в България начин. Пренасянето на българска територия на такива дебати в обществото в крайна сметка води до подмяна на ценностната система на българските граждани.

Голямата част от работещите в България граждански организации споделят идеята за ролята на светската държава като водеща в социалните отношения. По тази причина именно те, както и БАСП, разчитат на партньорство с държавните структури, независимо от това дали става дума за образование, предоставяне на социални или здравни услуги. Ето защо считаме, че държавната система следва да поема своята отговорност сега и да не допуска допълнителна изолация на български граждани, основана на етнически, религиозен или полов признак. Защото днес повече от всякога е време за обединение и общо развитие.

София, 05 февруари 2018 г.  

 

Banner
Banner

Latest news

BFPA’s activities on World’s AIDS Day

Sofia, November 23 – December 3 2018

Between November 23rd and 30th for a sixth consecutive year took place the European testing week, in which BFPA has participated from the very first year. The aim of the campaign is as much people as possible to be encouraged to know their HIV, Hepatitis B and Hepatitis C status and respectively either start therapy and/or to be informed about the risks of infection and how to avoid them. This year besides HIV and Hepatitis B and C, BFPA also implemented testing for syphilis as well as dissemination of free condoms, donated to the association by Durex Bulgaria. At BFPA’s medical center were performed a total of 75 tests - 29 for HIV, 15 for Hepatitis B, 15 for Hepatitis C and 16 for syphilis. 749 national and multinational organizations from all over Europe participated in the testing week this year, 16 of which from Bulgaria. 
On December 1st, the global day for battling HIV/AIDS, BFPA traditionally implements and supports different AIDS-prevention related activities and campaigns. Since the day itself falls on a weekend, some activities and campaigns were held during the weekend, some - on November 30th and on December 3rd.

 
Voice it 2018 – Let’s listen to the voice of children

Sofia, November 20, 2018

On November 20th, 29 years ago, the UN Convention on the Rights of the Child was accepted – a fundamental internationally recognized document which helps to create and develop adequate modern policies for improving the children’s well-being. To honour its ratification every year the members of the National Network for Children (NNC) organize public events to support child participation and help for the opinion of the young people to be heard. The name of the event announces it – it’s called Voice It. This year the topic of the event was chosen by the adolescents themselves and it concerns health and sexuality education. Location: the Largo in the heart of Sofia. Here are part of the musts and discussion topics: The need for health and sexuality education to be part of the school curriculum. When and where should the subject be presented, who should present it and not least – Why it is important for young people to have knowledge on all topics related to reproductive health? The topic was chosen by young people from Megaphone that were part of the panel and answered questions in connection with the forum topic, including prevention of trafficking, prevention of internet bullying, youth volunteering.

 
Premiere of BFPA’s short video on puberty at a peer ToT training

Plovdiv, October 29-30, 2018

One of the main modules of the two-day training of young peer educators in Plovdiv was on puberty and growing up, during which for the first time  was presented BFPA’s short film on puberty, made as a part of the project “The Challenges of Growing Up”, funded in the frame of Lidl Bulgaria’s “You and Lidl for a Better Life” initiative. After watching it, the young participants in the training who were from three Plovdiv and three Sofia schools, plus the young volunteers of Red Cross Youth in Plovdiv, Haskovo and Pazardjik shared their impressions and recommendations, as part of an open discussion and filling a prepared in advance questionnaire. Among the main recommendation was the film to also be shown to parents and to start showing with younger children around 5th grade. They see the video as a good starting point for an educational discussion and thus will be good for a start. The rest of the training modules included contraception, hygiene, STI and HIV prevention, family planning, communicational skills and team-building, and there were a lot of questions, comments and discussions. The BYRC volunteers who attended the training supported with up-to-date statistical data about hygiene, HIV statistics in Bulgaria, health messages and campaigns.

Banner

Общи :: For the civil society