www.safesex.bg

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Общи :: БАСП представя два важни за страната ни анализа

БАСП представя два важни за страната ни анализа

There are no translations available.

С голяма удовлетвореност публикуваме два важни документа – две прочувания, които представихме малко преди края на 2012 г. Общото между тях е, че са извършени от БАСП с подкрепата на ФНООН и МФСП.

 Ето го първото проучване:

 

Семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацепция.

Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа

и Централна Азия

Армения, Босна и Херцеговина, България, Македония,Сърбия, Азербайджан и Казахстан

Contraception
 То се основава на
 качествен анализ на поведенчески модели и културни норми, които влияят върху достъпа до и употребата на контрацептиви в седем избрани държави в Източна Европа и Централна Азия: Армения, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Азербайджан и Казахстан.

 Събрани бяха подробни данни за моделите и факторите, определящи употребата на методи за семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацептивна обезпеченост, включително информация за наличността им, съответно подпомагаща или възпрепятстваща използването на контрацептиви. Анализът включва сборен преглед на ключови документи, законова рамка и проучвания относно поведенчески и културни нагласи за използването на контрацептиви в региона; организирани бяха и по десет дискусии във фокус групи с различни представители от населението в участващите в проучването държави (общо седемдесет фокус групи), както и разговори – дълбочинни интервюта с експерти, имащи специфични познания и поглед върху определени уязвими групи в съответната държава или върху системата за предоставяне на услуги в областта на репродуктивното здраве. Проведени бяха интервюта и с хора, определящи държавната политика, със здравни специалисти, с представители на донорски организации, фармацевтични компании и правителствени структури. Целта на тези интервюта бе да се разбере повече за съществуващите отношения и взаимовръзки, за ролята на националните или регионални структури при предоставянето на услуги в областта на репродуктивното здраве и контрацептивната обезпеченост, както и начините за вземане на решения.

Тук ще намерите пълната версия на изследването.

линк към пълната версия PDF

Тук ще намерите резюмето на изследването

линк към резюме PDF

Представяме и второто проучване:

Reproduction

Репродуктивни нагласи и поведение в България

То е представително за страната социологическо изследване. Това проучване видя бял свят благодарение на дългогодишните усилия на БАСП и Фонда на ООН за население, изразяващи се в аргументиране, организиране, намиране на средства и поддръжници за да има в България данни, информация и да е видно какви са репродуктивните нагласи и поведение на населението на България. Подобно национално проучване не е правено от 1996 г. – повече от 15 години. В съседни, а и в по-далечни страни, които не са членки на ЕС, има редица сериозни национални изследвания, които предоставят съвременни и адекватни данни. Сега ги има и у нас, за което благодарим на проф. Майя Грекова, която ръководеше осъществяването на проучването и направи анализа. Работата на терен в национален мащаб е дело на агенция Алфа Рисърч. Дано от следващото изследване не ни делят 15 години, а на всеки 5 да имаме възможността да проследяваме тенденциите за развитие на страната. Чудесно е, че издаването на това изследване съвпада с 60-годишнината на Международната федерация по семейно планиране IPPF и 20-годишнината на БАСП.

Тук ще намерите пълната версия на изследването.

линк към пълната версия PDF

Тук ще намерите резюмето на изследването

линк към резюме PDF

 

Banner
Banner

Latest news

Start of the second edition of the Sofia Health Education Academy

Sofia, December 16, 2019

After a successful and intense first year during which the first batch of alumni peer educators of the Sofia Health Education Academy got skills and knowledge which they are already sharing with their peers, we started the second academic year. In this process the BFPA team works with valuable partners – the PIST Directorate of Sofia Municipality, the National Centre for Public Health and Analyses with MoH (NCPHA) and the Bulgarian Red Cross Youth (BRCY)
During the academic 2018-2019 teams of young people from 1st High school, 144th, 119th schools, 1st ELS and the Professional School of Textile and Fashion Design, supported by their school psychologists underwent an intensive training program and at the end of the education received certificates and demonstrated their abilities in front of schoolmates, parents and teachers.

 
Zero Tolerance towards Sexual Exploitation of Children

Sofia, November 13, 2019

Another meeting of the Learning Action Partnership (LAP) took place on November 13, 2019 in Sofia. This is, at the same time, the first LAP meting under the project “The Ability to Change”, that builds upon a previous project “The art to inform”. The members of the group discussed opportunities to unite efforts of different organizations and institutions for advocating in area of working on prevention and on cases, connected with sexual exploitation of children. One of the main goals of LAP during the next years is to have significant contribution towards zero tolerance in the society concerning sexual exploitation of children. Numerous initiatives are to come, such as capacity building trainings as well as development and implementation of pilot small projects and field initiatives.
The work of the Partnership is supported by the OAK Foundation.

 
First coordination meeting for the “I want to know” project

 

 

 

Sofia, November 8-9, 2019

On November 8 in Sofia coordinators and service providers  from  BFPA branches in the country  gathered for an initial training about the activities of the two-year “I want to Know” project, financed by Viiv Heakthcare. The discussions included the project activities, the time schedule, target groups and access to them, specificities of working with marginalized groups, identifying the locations for each voluntary counseling and testing (VCT) action. Each coordinator made a prediction of the project activities they could do until the end of 2019 and all received the necessary informational printed materials. Individual risk assessment of the vulnerable communities and optimizing the work of BFPA  in-country were the main discussion topic during the second day of the meeting.

Banner

Общи :: БАСП представя два важни за страната ни анализа