www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Общи :: Становище

Становище

Становище

на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), провокирано от опита за изместване на фокуса при публичното обсъждане на Проекта на Закона за детето

от конструктивни предложения към насаждане на ярка нетолерантност, страх и омраза, както към социални групи, така и към държавните институции, инспирирани от  „Свобода за всеки”, представлявана от адвокат д-р Виктор Костов

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) е неправителствена организация, основана през 1992 г, регистрирана в публичния регистър като сдружение в обществена полза. Целите на БАСП са фокусирани върху промотирането и предлагането на услуги в областта на репродуктивното здраве, подобряването на достъпа до здравни грижи на групи в неравностойно положение, предоставянето на информация за различни аспекти на здравното образование и сексуалното здраве, социалната равнопоставеност на половете и превенцията на трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

Настоящото становище е провокирано от последователните опити за подвеждане на общественото мнение чрез груби манипулативни техники, включващи насаждането на страх чрез препратки към негативен социален и личен опит, негативни квалификации и обобщения както срещу социални групи, така и срещу държавата и нейните органи.

Убедени сме, че проектът на Закон за детето в основата си отговаря на съвременните нужди на обществото. Като всеки проект и в този има нужда от усъвършенстване и прецизиране на определени текстове. Именно за това той беше представен и предложен за широко и свободно публично обсъждане. Дългогодишното ни присъствие и активно участие в обществения живот на страната ни дава основание да вярваме, че активното и конструктивно включване в публични обсъждания между представители на държавата, неправителствения сектор и граждани е единственият ефективен и демократичен инструмент за постигането на социално полезни цели.
 
Присъединяваме се към всеки конструктивен аргумент, имащ за цел да внесе яснота, изчистване, подобряване или корекция в предложените текстове. Това важи особено в конкретния случай, където се касае не само за защитата правата на децата, но и за внасянето на коренно различен законотворчески дух, представящ детето като субект, а не като юридически и социален обект.

Конкретният повод за реакция са възраженията по отношение на предвидената възможност в проектозакона за предоставяне на информация ,свързана със здравето и в частност със сексуалното и репродуктивно здраве. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве не е участвала по никакъв начин в изготвянето или обсъждането на този нормативен документ – едно необходимо уточнение, за да се избегне подозрение в обвързаност и преследване на собствени интереси. Независимо от това, реагираме, защото темата за сексуалното и репродуктивно здраве е застъпена, а ние считаме, че това отразява нуждата от ясни и систематични действия спрямо реални и наболели проблеми в българското общество.

В „анализа” информацията, свързана със сексуално и репродуктивно здраве ,е представена като „морално и психически вредни практики”, а организациите, работещи по тези проблеми, като представляващи „радикални феминистки” или „хомосексуални организации, чиято цел е пропаганда в училищата на нов тип морал”.  Без да навлизаме в дискусия относно релативизма на моралните оценки, трябва да бъде ясно, че феномени като изоставянето на деца в институции или ранните аборти и ражданията при подрастващите са именно следствие на ниската здравна и сексуална култура на младите хора и са проблем особено за децата от социално уязвимите общности. На ниската здрвавна и сексуална култура се дължи и появата на вторичен стерилитет, причинен от прекарани полово предавани инфекции или абортни усложнения.

Ние считаме, че именно такива явления не само предполагат, но и изискват системна държавна намеса. Намаляването на правомощията на държавните институции в такива случаи – както проповядва г-н Костов – не биха довели до нищо друго, освен до неграмотност и аморалност. Точно това е обичайната среда за избуяване на религиозен екстремизъм.

Само тези факти налагат включването на темите от областта на сексуалното и репродуктивно здраве в задължителната програма на българските училища – логичните въпроси за дискусия са кога и под каква форма да бъде предоставена адекватна за възрастта информация. Точно такива системни мерки могат да гарантират отговорно поведение от страна на младите хора в полза за цялото ни общество в здравен, демографски и икономически план.

Очевидно схващането на г-н Костов и сие е различно и това поставя въпросът какви са реалните цели на неговата критика. Обръщаме внимание на чл. 20 „Свобода на съвестта и религията” в проектозакона и коментара на адвокат д-р Виктор Костов: „В условията на задължително държавно училище, което е основано на безбожието и хуманистическия атеизъм, тази разпоредба означава, че ако детето на вярващи родители посещава държавното училище и там то формира еволюционни възгледи за произхода на света и човека, защото други не се преподават, родителите трябва да подкрепят възгледите, формирани у детето!?”

Не можем да отминем и други коментари от направения анализ, които предлагаме за размисъл:
 Физическото дисциплиниране е християнски и религиозен модел, установен в Библията. То е предназначено за изграждането на характер у детето и е позитивна възпитателна мярка”.
•  „Държавата се грижи за раздаването на противозачатъчни средства и насърчава абортите сред „децата”. Това може да става без информация и съгласието на родителите”.
• „Кои са организациите с нестопанска цел, работещи в областта на сексуалното и репродуктивни здраве и семейното планиране? Това са:
1. групи на радикални феминисти, които настояват абортът да бъде право на всяка жена, без право на нероденото дете да бъде защитено от отнемане на живота му.
2. хомосексуални организации, чиято цел е пропаганда в училищата на новия вид морал, в който „сексуалната ориентация” и хомосексуализмът се представят на невинни деца като нещо нормално и добро.
Пълният текст на анализа може да разгледате тук
http://svobodazavseki.com/.

Използваме случая да напомним, че според чл. 39 на основния закон на Република България „Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността”. Именно разпалването на вражда между институциите и обществеността, където няма човек, който да не е чувствителен по темата, чрез умело използвани манипулативни методи е в основата на ударните атаки срещу проекта на Закона за детето.

И както е казано не в Библията, а в Конституцията на Република България – „Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите. Религиозните и другите убеждения не са основание за отказ да се изпълняват задълженията, установени в Конституцията и законите.

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве е имала възможността да работи с различни организации, включително и религиозни. Независимо от различията, ние винаги сме успявали да работим заедно в полза на социално слабите и нуждаещи се български граждани без разлика от пол, етнос, вероизповедание и сексуална ориентация. В този случай обаче, БАСП отказва да неглижира подмяната на реалния дневен ред на обществото с каквито и да било тесни интереси на крайно радикални религиозни организации и техни представители.

 

Банер
Банер

Последни новини

Успешно изкласиха възпитаниците на първата Академия по здравно образование

София, 17 юни 2019 г

Понеделник, 17 юни. Първият ни випуск на Столична академия по здравно образование показа пред съученици, учители, директори, педагогически съветници, родители и подкрепящи институции какво може. Тържественото събитие се състоя в актовата зала на 1 СУ. Младите хора от 1 СУ, 1 АЕГ, ПГТМД, 144 СУ и 119 СУ, се разделиха в три отбора както ги определи жребият и представиха темите "Пубертет и съзряване", "Превенция на нежелана бременност и половопреносими инфекции" и "Превенция на зависимости". Много сме щастливи, че и нашето видео за пубертета бше част от „веселбата”. Иначе презентациите предизвикваха активната намеса на публиката. Кулминацията беше изненада за всички - бяхме посетени от "Господари на ефира", които подсилиха ефекта на предизвикателството.

 
БАСП събра екипите от София, Ямбол и Монтана на работна среща

Вършец, 10-12 май 2019

От 10 до 12 май във Вършец БАСП проведе работна среща по проекта „Моето тяло, моите права”, финансиран като част от глобалната програма „МСД за майките”. Водещи на срещата бяха Радосвета Стаменкова, Венци Кирков и Боян Младенов от офиса на БАСП, а участниците бяха координаторите на дейностите, здравните медиатори и социални работници от проектните локации: Ямбол –с. Кукорево, с. Хаджидмитрово, с, Веселиново и с. Завой, Монтана  - кв. Огоста и кв. Кошарник, и София – кв. Факултета и кв. Филиповци. В рамките на работната среща бяха обсъдени теоретични и реални казуси от работата с представители на маргинализирани групи на терен по теми като хигиена, здравни послания и кампании, превенция на ППИ, семейно планиране и контрацепция. Работещите на проектните локации в Ямбол и Монтана споделиха опита си от този и предишни проекти за работата на терен с представители на маргинализирани групи, какви са предизвикателствата и успешните подходи за постигане на най-добри резултати. Петър Цветанов, координатор на проекта в Монтана, направи запомняща се обучителна сесия по темата „Групи за самопомощ”, а колегите му от Монтана и Ямбол „изиграха” интересни практически казуси. Колегите им от София поставиха за обсъждане теоретични постановки, които биха могли да възникнат в течение на работата.

 
Второ обучение за младежите от Столичната академия за обучители на връстници

Петрохан, 12-14 април 2019

През трите дни от 12 до 14 април се проведе второто обучение за младежите от Столичната академия за обучители на връстници. Тази важна инициатива в областта на здравното и сексуално образование БАСП осъществява съвместно с дирекция ПИСТ на Софийска голяма община. Фокусът на втория етап на обучението бе върху изработването на комуникационни умения, изграждане на екипи и екипна работа, придобиване на знания по отношение на превенцията на трафика на хора, познанията по хигиена като отправна точка за обучението на връстници, придобиване на здравословни навици по отношение на храненето, превенция на хранителните разстройства, работа с уязвими групи. Като допълнение към здравните познания, бъдещите обучители придобиха и социални и лични – как да определят личното си пространство – полезно умение при работа с млади хора със специални потребности,  и как да планират свободното си време.

Банер

Общи :: Становище