www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Общи :: БАСП е партньор по проект за превенция на трафика на територията на община Варна

БАСП е партньор по проект за превенция на трафика на територията на община Варна

На 24 януари 2011 г. в резиденцията на френския посланик  в България Н. Пр. Филип Отие се състоя пресконференция, на която бе представен проект "Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус към ромското малцинство в България”. Този проект се финансира от Посолство на Франция в България и ще бъде реализиран пилотно в община Варна.

Продължителността на инициативата е 26 месеца, а общата стойност е 67 650 евро. Партньори са Националната комисия за борба с трафика на хора, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), Национална мрежа на здравните медиатори, община Варна и сдружение „Съучастие” – гр. Варна. Основна цел на проекта е да послужи за модел в борбата и превенцията на трафика на хора и да бъде приложен в редица други рискови по отношение на трафика на хора общини, характеризиращи се с голям брой жители от уязвими етнически малцинства.

Участие в събитието взеха г-н Цветан Цветанов в качеството си на заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), г-жа Антоанета Василева – секретар на НКБТХ, доц. д-р Христо Бозов – зам. кмет на община Варна, представители на партниращите организации по инициативата: г-н Венцислав Кирков от страна на БАСП, г-н Петър Цветанов от страна на Националната мрежа на здравните медиатори и г-н Илиян Ризов от страна на сдружение „Съучастие”.

Г-жа Антоанета Василева представи дейностите и специфичните задачите на проекта:

• Намаляване броя на потенциалните жертви на трафик на хора на територията на община Варна
• Превенция на ранна бременност сред здравно и социално уязвими общности
• Намаляване на случаите на изоставяне на деца в институции
• Повишаване нивото на информираност на уязвими групи в целевите общности по отношение на трафика на хора

Ролята на БАСП при изпълнението на проекта е свързана със създаването на методическо ръковоство и провеждането на обучения за социални и здравни специалисти, свързани с превенцията на ранни бременности и семейно планиране; предоставяне на контрацептивни услуги; разпространение на информация свързана със здравни въпроси и трафик с цел сексуална експлоатация.

 

Банер
Банер

Последни новини

България и Северна Македония заедно в подкрепа на здравно-медиаторната програма

Благоевград, 7-9 октомври 2019 г.

Посещение с учебна цел на здравни медиатори, представители на НПО и държавни институции от Република Северна Македония се състоя в периода от 7 до 9 октомври в Благоевград. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) с подкрепата на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) домакинстваха тридневното посещение като дадоха възможност на представителите на Асоциацията за здравно образование и изследвания ХЕРА, здравни  медиатори от Скопие и Прилеп и Министерството на здравеопазването на съседката ни да разберат в детайли как в годините е институционализирана и как работи системата на здравното медиаторство в страната ни. В програмата беше включено посещение на терен на Предел Махала, като с това гостите ежедневната работа на здравните медиатори Антоанета Ефтимова и Катя Кирилова с институциите и с хората, които получават тяхната подкрепа.

 
Ромео и Жулиета от квартал Кошарник

Монтана, 12 септември 2019

Турнето на Шекспир и Сервантес из ромските махали на България мина и през кв. Кошарник на Монтана. Талантливи и ентусиазирани местни деца, подбрани от ромската актриса Наталия Цекова, представиха фрагменти от драмата Ромео и Жулиета от по-нов ъгъл и със съвременни здравни послания. Целта на социалния театър е със средствата на изкуството да информира аудиторията за вредата от ранните бракове и  ранното отпадане от училище, ползата от контрацепцията, важността да се предотврати заразяването с полово предавани инфекции по разбираем за аудиторията начин. Посланията са насочени както към младите хора, така и към техните родители, някои от които също се включиха в сцените, за да демонстрират подкрепата си за това, което казват децата им. С монолога си на ромски Дон Кихот Валери Леков, също част от постановъчния екип и автор на текстовете, разясни някои от общностите специфики. Между скечовете имаше сцени от „живия живот” – жена от общността посещава лекар, който й разяснява ползата от контрацепцията и развенчава някои „фалшиви новини” за контрацептивните средства – всичко това поднесено с много хумор и високо оценено  от публиката.

 
БАСП започва нов двугодишен проект „Искам да знам”

София, 23 август 2019

С официално дадена зелена светлина на 23 август, от 1 септември БАСП започва дейности по нов проект – „ИСКАМ ДА ЗНАМ – достъп до консултиране и тестване за ХИВ и ППИ за ромски младежи от уязвими общности”, осъществяван с подкрепата на Програмата Positive Action на ViiV Healthcare чрез CAF (Charities Aid Foundation) UK. Продължителността на проекта е две години, през които БАСП ще предоставя доброволно консултиране и тестване с фокус върху млади ромски мъже (без да се изключват и жените) от социално слаби и маргинализирани общности чрез координаторите си в петте подразделения на БАСП – София, Плевен, Стара Загора, Русе и Пловдив. Дейностите ще започнат с откриваща среща и обучение за ХИВ-тестване и консултиране за здравните специалисти, успоредно с кампания за повишаване на информираността чрез изработване на информационни материали, разпространявани в целевите общности със съдействието на един от най-близките и ценни партньори на БАСП – здравните медиатори.

Банер

Общи :: БАСП е партньор по проект за превенция на трафика на територията на община Варна