www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Банер
Общи :: Работна конференция на ПУД и стартиране на кампанията „Очите на 4“

Работна конференция на ПУД и стартиране на кампанията „Очите на 4“

Campaign stickerСофия, 18 април 2022 г.

На 18 април 2022 г. в София беше проведена Националната работна конференция на Партньорството за учене и действие за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.
Над 70 участници от различни организации от неправителствения сектор, държавни институции, структури на ООН, журналисти, общественици, професионалисти, работещи с деца и младежи от София и страната е включиха в събитието.
Представители на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), УНИЦЕФ и Международната организация по миграция (МОМ) с презентации обобщиха ключовите дейности на ПУД през годините, глобалния и локалния контекст на проблема сексуално насилие и експлоатация по отношение на политическите и нормативни решения, а така също условията в сигурните зони за преминаващите през страната непридружени деца.

PresentationСред проблемите, които бяха очертани в работните групи по различни теми, свързани с възможностите за работа за превенция, бяха: необходимост от реално и ефективно здравно  сексуално образование и специално обучени учители по темите; липса на разбиране сред обществото за същността и важността на неформално образование; необходимост от обучаване на подрастващите за това как да ползват онлайн инструментите и как да мислят критично; нужда от разработване на механизми за реализация и социализация на напускащите резидентна грижа младежи; преодоляване на табуто по темите в обществото и в частност в училищата; липса на разбиране за това, че децата имат лични граници. Като цяло най-добрият интерес на детето все още не винаги е във фокуса на работата на институциите.
В рамките на конференцията бяха премиерно излъчени три авторски филма на Генка Шикерова, с което беше даден старт на кампанията за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца. Стикери и постери по темата с ключови послания и речник на термините ще подсилват мотото „Очите на 4“. Денят завърши с ателиета, представящи малките проекти, осъществени от членовете на ПУД. Проектът приключва, Партньорството за учене и действие продължава!

Видео от конференцията можете да видите тук

 

#очитена4 #ненасексуалнатаексплоатация #сексуалнаексплоатациянадеца

 

Банер
Банер

Последни новини

Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

 
Обучение в рамките на младежка кампания в гр. Дупница на тема „Проверявай, а не се доверявай! Истините от живота на една махала“

Дупница, 15-16 октомври 2022 г.

На 15-ти и 16-ти октомври 2022 г. се проведе обучение "Проверявай, а не се доверявай" на теми за фалшивите новини. В обучението се включиха ромски младежи на възраст между 14 и 18 години, които обогатиха медийната си грамотност и се запознаха с влиянието на лъжливата информация върху здравните услуги. Участниците научиха интересни фотографски техники и какво представлява метода фотовойс.  Те ще използват тези умения в следващите дейности на кампанията.

 

 
Младежка кампания „Здравен БУДИЛник“ в гр. Брезник

Брезник, 11 октомври 2022

На 11 октомври 2022 с 35 ученици от 11 и 12 клас на СУ "Васил Левски" гр. Брезник, беше проведена първата от серия информационни срещи, свързана със здравно образование
и информираност на младите хора. Събитието е част от кампанията "Здравен БУДИЛник" по проекта на БАСП „Младите говорят, младите избират“, финансиран по програма „MSD за майките“  и се организира от Регионален младежки Raise център с партньорството на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), Община Брезник и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

Банер

Общи :: Работна конференция на ПУД и стартиране на кампанията „Очите на 4“