www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Общи :: Онлайн среща на ПУД: Ниската чувствителност към темата за насилие в обществото остава проблем

Онлайн среща на ПУД: Ниската чувствителност към темата за насилие в обществото остава проблем

Re-Act presentationСофия, 11 май 2021 г.

Поредната виртуална среща на членовете на Партньорството за учене и действие (ПУД) се проведе на 11 май 2021 г. Работната програма включваше представяне на „Анализ за идентифициране на ключови експерти и институции с отношение към превенцията на сексуалната експлоатация на деца“ по проучване в рамките на малкия проект на Сдружение „Ре-Акт” и проследяване на напредъка по останалите микропроекти в рамките на Партньорството.
Участваха представители на БАСП, Ноу хау центъра за алтернативна грижа към НБУ, Фондация „Лале”, БЧМК, ИСДП, Сдружение „Ре-Акт”, НКБТХ, Асоциация „Родители”, Фондация ПИК, НЦОЗА, СЗО България и УНИЦЕФ.
В началото на срещата доц. Михаил Околийски разказа за два проекта на СЗО България в полза на децата и младежите и тяхното психично и сексуално здраве – HealthBuddy+ и Джобен наръчник срещу домашното насилие. Също така представи Инфографики за положително родителство, изданието „Моят герой си ти” и кампанията „България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се и прегърни живота!”

ParticipantsЛюбен Георгиев от „Ре-Акт” представи анализа за идентифициране на ключови експерти и институции с отношение към превенцията на сексуалната експлоатация на деца на сдружението, изработен в рамките на т.нар. „малък проект” в рамките на ПУД. Проучването извежда някои проблеми, в контекста на които работи Партньорството, каквито са: липса на статистика, липса на адекватни измерители и данни, липса на единно знание за работа на институциите, липса на ясни цели в законодателството, стара тромава структура на държавната администрация и недостатъчна връзка с действителността в работата й. Стана ясно, че във все по-нестабилната политическа обстановка институциите често не синхронизират усилията си, което като резултат е в ущърб на децата.
Представители на организации, работещи по други „малки” проекти дадоха кратък отчет за напредъка по техните дейности. Беше взето решение за необходимостта от унифициране на термините за бъдеща работа и преразглеждане на стратегическия план на ПУД на специална среща на членовете.
По време на събитието участниците обсъдиха чувствителността на децата към приеманите от повечето хора като „невинни” форми на насилие и уклонът на съвременното българско училище към повишен праг на толерантност към тормоза (булинг). Членовете на ПУД констатираха, че ниската чувствителност към темата за насилието и различните му видове в обществото като цяло остава проблем.

Онлайн срещата бе осъществена в рамките на проекта на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) „Умението да променяш”, подкрепен от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ .

 

Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

Общи :: Онлайн среща на ПУД: Ниската чувствителност към темата за насилие в обществото остава проблем