www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Общи :: Международната федерация по семейно планиране стратира проекта KEEP ME SAFE

8 март 2013 г., Брюксел: Международната федерация по семейно планиране стратира проекта KEEP ME SAFE: „Да дадем възможност на младите хора със специални образователни нужди от цяла Европа да се защитят от сексуални посегателства и насилие.”
БАСП е сред партньорите на МФСП в двугодишния проект

DAPHNE BRUSSELS 1Изследвания на ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) показват, че между 39 и 68% от момичетата и между 16 и 30% от момчетата с проблеми в интелектуалното и/или физическо развитие стават жертва на сексуални посегателства преди да навършат 18 години. Насилието срещу деца с проблеми в развитието се случва 1.7 пъти по-често от насилието срещу другите деца. И въпреки това, нуждите на тeзи млади хора от здравна информация, сексуално здраве и права все още са в голяма степен пренебрегнати. KEEP ME SAFE – европейската инициатива на Международната федерация по семейно планиране, подчертава колко е важно да се разработят и въведат политики и програми насочени към млади хора със специфични образователни потребности, за да могат да имат безопасно социално общуване и достъп до здравна информация и услуги, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве (СРЗ) и семейно планиране.

 

BASP RepsОт 4 до 6 март МФСП официално постави началото на проекта KEEP ME SAFE: „Да дадем възможност на младите хора със специални образователни нужди от цяла Европа да се защитят от сексуални посегателства и насилие.” Той представлява двугодишна европейска инициатива, координирана от МФСП и съфинансирана от Европейската комисия (Генерална дирекция „Правосъдие” – Програма Daphne III).

Като рамка за проекта МФСП Европа ще използва два документа: Sexual Rights: an IPPF Declaration и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания .
„В много случаи тези, които се грижат за млади хора със специфични образователни потребности, както и семействата им, трудно се справят с нещата, свързани с тяхната сексуалност, интимните им нужди, желанията им за общуване и зачитане”, каза Вики Клейс, Регионален директор на МФСП Европа. „С този проект желаем да създадем безопасна среда, позволяваща свободна  изява на младите хора с увреждания, като работим със семействата им и най-близките им, ползвайки наличния опит в тази област.”

DAPHNE BRUSSELSПроектът KEEP ME SAFE обединява 13 асоциации-членки на МФСП от европейския регион с цел създаване на партньорска мрежа за предотвратяване на сексуални посегателства и насилие към млади хора с увреждания. Идеята е да се улесни предаването на ценна експертиза и добри практики от опитните в областта партньори от Белгия, Германия, Ирландия, Холандия и Великобритания, имащи опит в работата с млади хора със специални образователни нужди, към асоциациите от България, Кипър, Дания,  Латвия, Македония, Румъния, и  Испания, които искат да утвърдят в своите страни добрата програмна практика в тази област.

Резултатът от този проект ще бъде споделянето на обширен набор от инструменти и добри практики, като например разработване на наръчник за обучение на специалисти и родители, пряко работещи с млади хора със специални образователни нужди, както и наръчник за добри практики, който да установи стандарта на работа на европейско ниво.

В този проект МФСП ще разчита и на подкрепата на редица международни мрежи като (Европейски форум на хората с увреждания, Конфедерация на семейните организации в европейския съюз, Инклужън Юръп, Психично здраве Европа, Еврочайлд), и ще разшири партньорския кръг към други организации на национално и регионално ниво, чиято работа с младите хора със специфични образователни потребности има допирни точки с дейността на федерацията.

 

Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

Общи :: Международната федерация по семейно планиране стратира проекта KEEP ME SAFE