www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Общи :: 60 години от основаването на IPPF

60 години от основаването на IPPF

60 years IPPF 

От свободен избор към свят на възможности за всички”

 

Международната федерация по семейно планиране – IPPF/МФСП предоставя услуги и информация в областта на сексуалното и репродуктивно задраве и е сред основните застъпници за човешки права в световен мащаб.
 
Федерацията представлява световна мрежа от национални организации, работещи със и за общностите и отделните личности. Чрез застъпническата си дейност МФСП набира обществена, политическа и финансова подкрепа с цел всеки да може да упражнява своите сексуални и репродуктивни права и да се радва на добро сексуално и репродуктивно здраве. В много случаи IPPF e измежду първите институции, които променят обществените нагласи и обръщат внимание на най-деликатните и противоречиви казуси, и не се страхуват смело да отстояват човешките права в точки на света, където враждебното отношение, конфликтите и насилието са ежедневие.

Дейността на МФСП се основава на вярата в неотменимостта на основните човешки права, независимо от възраст, пол, сексуална ориентация или религия – право на здравеопазване, на свободен избор дали, кога и колко деца да има всеки, право на свободна изява на сексуалността и личноста си, липса на страх от насилие и дискриминация, право на образование, право на свободно изявяване на мнение. МФСП играе основна роля в международното развитие чрез осигуряване на информация и услуги, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве, и като подкрепя научния прогрес и системите за здравеозпазване в отделните страни. МФСП и нейните асоциации-членки настояват политиците да изпълняват обещанията си и да  гарантират, че репродуктивното здраве и здравното образование са приоритет, както са приоритет развитието и изкореняването на бедността. През 2011 г., 89.6 млн. услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве са били предоставени на 33 млн. клиенти, със специален фхокус върху представителите на  най-уязвимите групи.

МФСП предоставя услуги, които осигуряват свободен достъп до здравеопазване и инфолмиран избор, опазват здравето, защитават от насилие и смърт, и дават перспектива за здравословен живот. МФСП работи за хората от уязвимите групи - 7 от всеки 10 от получаващите услуги от МФСП и нейните асоциации-членки са бедни. Федерацията работи за  маргинализираните, отхвърлените от обществото и тези, които нямат достъп до услуги, като 4 от всеки десет, за които се грижим в световен мащаб са под 25-годишна възраст. МФСП продължава да обръща голямо внимание на жените и момичетата, като им дава по-добри здравни услуги, по-добри шансове за оцеляване на жените и техните деца и по-добро качество на живот като цяло. Предоставят се здравни услуги, контрацептивни консултации, съвременна контрацепция, както и висококачествени пакети от услуги, насочени към предотвратяване, диагностициране, грижи, лечение, както и поддръжка на всички основни компоненти на сексуалното и репродуктивно здраве - акушерство, гинекология, контрацепция, ХИВ превенция и лечение, безопасно прекратяване на бременността, специализирани консултации. През 2011 са раздадени 169 млн. презерватива, предоставени са 42.5 млн. контрацептивни услуги, предотвратени са 2.6 млн. нежелани бременности и са предотвратени 710 хил. опасни за здравето аборта.

 

Тези услуги са предоставяни чрез широк набор от средства – стационарни и мобилни клиники, теренна работа в общността, аптеки, социални партньорства, държавни заведения, обекти за социални услуги – в градски, крайградски и селски региони. От 65 хил. Центрове за доставяне на услуги, 46% са в градската част, 54% са в извънградски райони.

 

Застъпническата дейност на МФСП по света е подпомогната от широката мрежа от асоциации-членки и тяхната способност да привличат подкрепата на правителства, законодатели и обществени организации в полза на сексуалното и репродуктивно здраве и права. Сътрудничейки си със Секретариата на МФСП, асоциациите-членки са включени в регионални и световни застъпнически инициативи, които да осигурят включването на СРЗ в рамките за развитие, в дневния ред като цяло и в бъдещите ангажименти, които ще бъдат поемани от държавите и международните роганизации. През 2011 г., 152 асоциации-членки са имали дейности и програми в 172 държави.

     

Сътрудничеството с правителствените структури е важна стратегия на асоциациите по семейно планиране, с цел да предоставят на своите клиенти услуги, със специален фокус върху бедните, маргинализираните, тези със затруднен достъп до услуги и образование. Асоциациите-членки работят в стратегически партньорства помежду си,за да постигнат общите си цели. Стратегически партньорства се эреализират в дългосрочнис тратегии с различни агенции на ООН , и ЕС и други значими олганизации.

За БАСП е голяма гордост и отговорност това, че двадесетгодишнината от регистрирането на асоциацията като сдружение в обществена полза съвпада с 60-годишнината на МФСП. През тези двадесет години сме се стремили да бъдем достоен представител на федерацията в България и винаги сме работили в тясно сътрудничество – отначало под супервизия, а по-късно като пълноправен партньор, предоставящи своята експертиза и иновации на други партньори в други страни. В сътрудничесто с МФСП и следвайки стандартите на федерацията БАСП е реализирала успешно и работи по над повече от 50 макропроекта. В области като работата с млади хора, застъпничество за групи в неравностойно положение, предоставяне на здравни услуги, подобряване на достъпа до образование и здравеопазване, международно развитие и сътрудничество. Ненапразно нашето мото е  

„С грижа за бъдещето”

http://www.ippf.org/

 

Банер
Банер

Последни новини

Успешно изкласиха възпитаниците на първата Академия по здравно образование

София, 17 юни 2019 г

Понеделник, 17 юни. Първият ни випуск на Столична академия по здравно образование показа пред съученици, учители, директори, педагогически съветници, родители и подкрепящи институции какво може. Тържественото събитие се състоя в актовата зала на 1 СУ. Младите хора от 1 СУ, 1 АЕГ, ПГТМД, 144 СУ и 119 СУ, се разделиха в три отбора както ги определи жребият и представиха темите "Пубертет и съзряване", "Превенция на нежелана бременност и половопреносими инфекции" и "Превенция на зависимости". Много сме щастливи, че и нашето видео за пубертета бше част от „веселбата”. Иначе презентациите предизвикваха активната намеса на публиката. Кулминацията беше изненада за всички - бяхме посетени от "Господари на ефира", които подсилиха ефекта на предизвикателството.

 
БАСП събра екипите от София, Ямбол и Монтана на работна среща

Вършец, 10-12 май 2019

От 10 до 12 май във Вършец БАСП проведе работна среща по проекта „Моето тяло, моите права”, финансиран като част от глобалната програма „МСД за майките”. Водещи на срещата бяха Радосвета Стаменкова, Венци Кирков и Боян Младенов от офиса на БАСП, а участниците бяха координаторите на дейностите, здравните медиатори и социални работници от проектните локации: Ямбол –с. Кукорево, с. Хаджидмитрово, с, Веселиново и с. Завой, Монтана  - кв. Огоста и кв. Кошарник, и София – кв. Факултета и кв. Филиповци. В рамките на работната среща бяха обсъдени теоретични и реални казуси от работата с представители на маргинализирани групи на терен по теми като хигиена, здравни послания и кампании, превенция на ППИ, семейно планиране и контрацепция. Работещите на проектните локации в Ямбол и Монтана споделиха опита си от този и предишни проекти за работата на терен с представители на маргинализирани групи, какви са предизвикателствата и успешните подходи за постигане на най-добри резултати. Петър Цветанов, координатор на проекта в Монтана, направи запомняща се обучителна сесия по темата „Групи за самопомощ”, а колегите му от Монтана и Ямбол „изиграха” интересни практически казуси. Колегите им от София поставиха за обсъждане теоретични постановки, които биха могли да възникнат в течение на работата.

 
Второ обучение за младежите от Столичната академия за обучители на връстници

Петрохан, 12-14 април 2019

През трите дни от 12 до 14 април се проведе второто обучение за младежите от Столичната академия за обучители на връстници. Тази важна инициатива в областта на здравното и сексуално образование БАСП осъществява съвместно с дирекция ПИСТ на Софийска голяма община. Фокусът на втория етап на обучението бе върху изработването на комуникационни умения, изграждане на екипи и екипна работа, придобиване на знания по отношение на превенцията на трафика на хора, познанията по хигиена като отправна точка за обучението на връстници, придобиване на здравословни навици по отношение на храненето, превенция на хранителните разстройства, работа с уязвими групи. Като допълнение към здравните познания, бъдещите обучители придобиха и социални и лични – как да определят личното си пространство – полезно умение при работа с млади хора със специални потребности,  и как да планират свободното си време.

Банер

Общи :: 60 години от основаването на IPPF