www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Общи :: 60 години от основаването на IPPF

60 години от основаването на IPPF

60 years IPPF 

От свободен избор към свят на възможности за всички”

 

Международната федерация по семейно планиране – IPPF/МФСП предоставя услуги и информация в областта на сексуалното и репродуктивно задраве и е сред основните застъпници за човешки права в световен мащаб.
 
Федерацията представлява световна мрежа от национални организации, работещи със и за общностите и отделните личности. Чрез застъпническата си дейност МФСП набира обществена, политическа и финансова подкрепа с цел всеки да може да упражнява своите сексуални и репродуктивни права и да се радва на добро сексуално и репродуктивно здраве. В много случаи IPPF e измежду първите институции, които променят обществените нагласи и обръщат внимание на най-деликатните и противоречиви казуси, и не се страхуват смело да отстояват човешките права в точки на света, където враждебното отношение, конфликтите и насилието са ежедневие.

Дейността на МФСП се основава на вярата в неотменимостта на основните човешки права, независимо от възраст, пол, сексуална ориентация или религия – право на здравеопазване, на свободен избор дали, кога и колко деца да има всеки, право на свободна изява на сексуалността и личноста си, липса на страх от насилие и дискриминация, право на образование, право на свободно изявяване на мнение. МФСП играе основна роля в международното развитие чрез осигуряване на информация и услуги, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве, и като подкрепя научния прогрес и системите за здравеозпазване в отделните страни. МФСП и нейните асоциации-членки настояват политиците да изпълняват обещанията си и да  гарантират, че репродуктивното здраве и здравното образование са приоритет, както са приоритет развитието и изкореняването на бедността. През 2011 г., 89.6 млн. услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве са били предоставени на 33 млн. клиенти, със специален фхокус върху представителите на  най-уязвимите групи.

МФСП предоставя услуги, които осигуряват свободен достъп до здравеопазване и инфолмиран избор, опазват здравето, защитават от насилие и смърт, и дават перспектива за здравословен живот. МФСП работи за хората от уязвимите групи - 7 от всеки 10 от получаващите услуги от МФСП и нейните асоциации-членки са бедни. Федерацията работи за  маргинализираните, отхвърлените от обществото и тези, които нямат достъп до услуги, като 4 от всеки десет, за които се грижим в световен мащаб са под 25-годишна възраст. МФСП продължава да обръща голямо внимание на жените и момичетата, като им дава по-добри здравни услуги, по-добри шансове за оцеляване на жените и техните деца и по-добро качество на живот като цяло. Предоставят се здравни услуги, контрацептивни консултации, съвременна контрацепция, както и висококачествени пакети от услуги, насочени към предотвратяване, диагностициране, грижи, лечение, както и поддръжка на всички основни компоненти на сексуалното и репродуктивно здраве - акушерство, гинекология, контрацепция, ХИВ превенция и лечение, безопасно прекратяване на бременността, специализирани консултации. През 2011 са раздадени 169 млн. презерватива, предоставени са 42.5 млн. контрацептивни услуги, предотвратени са 2.6 млн. нежелани бременности и са предотвратени 710 хил. опасни за здравето аборта.

 

Тези услуги са предоставяни чрез широк набор от средства – стационарни и мобилни клиники, теренна работа в общността, аптеки, социални партньорства, държавни заведения, обекти за социални услуги – в градски, крайградски и селски региони. От 65 хил. Центрове за доставяне на услуги, 46% са в градската част, 54% са в извънградски райони.

 

Застъпническата дейност на МФСП по света е подпомогната от широката мрежа от асоциации-членки и тяхната способност да привличат подкрепата на правителства, законодатели и обществени организации в полза на сексуалното и репродуктивно здраве и права. Сътрудничейки си със Секретариата на МФСП, асоциациите-членки са включени в регионални и световни застъпнически инициативи, които да осигурят включването на СРЗ в рамките за развитие, в дневния ред като цяло и в бъдещите ангажименти, които ще бъдат поемани от държавите и международните роганизации. През 2011 г., 152 асоциации-членки са имали дейности и програми в 172 държави.

     

Сътрудничеството с правителствените структури е важна стратегия на асоциациите по семейно планиране, с цел да предоставят на своите клиенти услуги, със специален фокус върху бедните, маргинализираните, тези със затруднен достъп до услуги и образование. Асоциациите-членки работят в стратегически партньорства помежду си,за да постигнат общите си цели. Стратегически партньорства се эреализират в дългосрочнис тратегии с различни агенции на ООН , и ЕС и други значими олганизации.

За БАСП е голяма гордост и отговорност това, че двадесетгодишнината от регистрирането на асоциацията като сдружение в обществена полза съвпада с 60-годишнината на МФСП. През тези двадесет години сме се стремили да бъдем достоен представител на федерацията в България и винаги сме работили в тясно сътрудничество – отначало под супервизия, а по-късно като пълноправен партньор, предоставящи своята експертиза и иновации на други партньори в други страни. В сътрудничесто с МФСП и следвайки стандартите на федерацията БАСП е реализирала успешно и работи по над повече от 50 макропроекта. В области като работата с млади хора, застъпничество за групи в неравностойно положение, предоставяне на здравни услуги, подобряване на достъпа до образование и здравеопазване, международно развитие и сътрудничество. Ненапразно нашето мото е  

„С грижа за бъдещето”

http://www.ippf.org/

 

Банер
Банер

Последни новини

България и Северна Македония заедно в подкрепа на здравно-медиаторната програма

Благоевград, 7-9 октомври 2019 г.

Посещение с учебна цел на здравни медиатори, представители на НПО и държавни институции от Република Северна Македония се състоя в периода от 7 до 9 октомври в Благоевград. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) с подкрепата на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) домакинстваха тридневното посещение като дадоха възможност на представителите на Асоциацията за здравно образование и изследвания ХЕРА, здравни  медиатори от Скопие и Прилеп и Министерството на здравеопазването на съседката ни да разберат в детайли как в годините е институционализирана и как работи системата на здравното медиаторство в страната ни. В програмата беше включено посещение на терен на Предел Махала, като с това гостите ежедневната работа на здравните медиатори Антоанета Ефтимова и Катя Кирилова с институциите и с хората, които получават тяхната подкрепа.

 
Ромео и Жулиета от квартал Кошарник

Монтана, 12 септември 2019

Турнето на Шекспир и Сервантес из ромските махали на България мина и през кв. Кошарник на Монтана. Талантливи и ентусиазирани местни деца, подбрани от ромската актриса Наталия Цекова, представиха фрагменти от драмата Ромео и Жулиета от по-нов ъгъл и със съвременни здравни послания. Целта на социалния театър е със средствата на изкуството да информира аудиторията за вредата от ранните бракове и  ранното отпадане от училище, ползата от контрацепцията, важността да се предотврати заразяването с полово предавани инфекции по разбираем за аудиторията начин. Посланията са насочени както към младите хора, така и към техните родители, някои от които също се включиха в сцените, за да демонстрират подкрепата си за това, което казват децата им. С монолога си на ромски Дон Кихот Валери Леков, също част от постановъчния екип и автор на текстовете, разясни някои от общностите специфики. Между скечовете имаше сцени от „живия живот” – жена от общността посещава лекар, който й разяснява ползата от контрацепцията и развенчава някои „фалшиви новини” за контрацептивните средства – всичко това поднесено с много хумор и високо оценено  от публиката.

 
БАСП започва нов двугодишен проект „Искам да знам”

София, 23 август 2019

С официално дадена зелена светлина на 23 август, от 1 септември БАСП започва дейности по нов проект – „ИСКАМ ДА ЗНАМ – достъп до консултиране и тестване за ХИВ и ППИ за ромски младежи от уязвими общности”, осъществяван с подкрепата на Програмата Positive Action на ViiV Healthcare чрез CAF (Charities Aid Foundation) UK. Продължителността на проекта е две години, през които БАСП ще предоставя доброволно консултиране и тестване с фокус върху млади ромски мъже (без да се изключват и жените) от социално слаби и маргинализирани общности чрез координаторите си в петте подразделения на БАСП – София, Плевен, Стара Загора, Русе и Пловдив. Дейностите ще започнат с откриваща среща и обучение за ХИВ-тестване и консултиране за здравните специалисти, успоредно с кампания за повишаване на информираността чрез изработване на информационни материали, разпространявани в целевите общности със съдействието на един от най-близките и ценни партньори на БАСП – здравните медиатори.

Банер

Общи :: 60 години от основаването на IPPF