www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
За нас :: Устройство и документи :: Стратегически план 2016-2020

Стратегически план 2016-2020

Декември 2015

I. Въведение

Този документ представя стратегическия план на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) за периода 2016-2020 г. Той беше разработен по време на тридневен работен семинар от екипа на асоциацията, членове на Управителние съвет, представители на подразделенията на БАСП по места, млади доброволци, както и от представители на бенефициенти, партньорски институции, организации и донори, текущо работещи с БАСП по различни програми и теми. Участниците ползваха различни интерактивни методи, включително работа в групи и генериране на идеи. Сесиите бяха фасилитирани от двама външни модератори  . Семинарът се състоя на 26-28 ноември 2015 в Благоевград, а финалната редактирана версия беше довършена в София през декември 2015г.
Стратегическия план включва: цялостна стратегия в рамките на една страница,  която дефинира 5 основни резултата и 10 задачи с описание как да бъдат постигнати; стратегически стимули, сбито описващи ситуацията и нуждите в държавата, както и наличните възможности и причини за насочване на усилията на организацията в дадена област; идентичността на БАСП през призмата на нейните визия, мисия и ценности; насоките за всеки от основните резултати; цели и стратегии за прилагането им; приложение  за оценка на резултатите и целите с индикатори и очаквани резултати.

 Цялостна стратегия

       Graph    
 
  
II. Стратегически направления

 Идентичност

Визия
Общество, в което всеки има правото на свободен и информиран избор и достъп до качествено образование и услуги в областта на СРЗП.

Мисия
БАСП обединява и води заинтересованите страни в областта на СРЗП; предоставя експертиза и качествени услуги и се застъпва за развитие и прогресивни законодателни инициативи.

Ценности

Автономност и Свобода
Ние вярваме, че автономността, свободата, е основен етичен принцип, тъй като тя гарантира взимането на персонални и независими  решения, поверителни и при взаимно доверие.

Уважение
Вярваме, че уважението е основен принцип при всяко действие на организацията

Професионализъм
Вярваме в професионализма, основан на познания, умения, опит и съблюдаване на нормите (писани и неписани), защото това води до качествена работа и добри резултати и смятаме експертизата за водещ принцип.

Справедливост
Вярваме в справедливостта, защото тя зачита правата на всеки и води до еднакво позициониране по отношение на здраве, социални и граждански перспективи.

Иновации
Вярваме, че всеки има право да се възползва от научния и технологичен напредък и че съзидателността и  иновативния подход трябва да се насърчават и подкрепят.

Сътрудничество
Вярваме в сътрудничеството, защото заедно ще преодолеем предизвикателствата.

III. Насоки

Резултат едно
Националните и местните власти подкрепят и гарантират законодателна и финансова рамка за прилагане на СРЗП в България
Признаването на СРЗП като основни и определящи развитието от страна на националните и местни власти води до по-добро качество на живот, ангажира политиците, овластени от гражданите, със задоволяването на нуждата на хората от качествени услуги и информираност. БАСП продължава, да работи за адекватна законова рамка, представляваща позицията на гражданското общество в страната, като предоставя надеждна и основана на научни постижения информация,.
Цел 1: Да се осигури ангажимент от страна на правителството за адекватно предоставяне на здравни услуги за всички български граждани, със специален фокус върху маргинализираните групи.
Цел 2:  Да се подобри предоставянето на информация  и образование за  хора, живеещи при различни условия с фокус и върху уязвимите групи

Резултат две
Всички в обществото са добре осведомени относно СРЗП
Всеки човек в България е информиран за правата и отговорностите си, свързани със СРЗП, съгласно поетите национални и международни ангажименти. Това повишаване на информираността се извършва през различни информационни канали и БАСП работи с коалиция от заинтересовани партньори.
Цел 3: Осигуряване на достъпност на информацията относно СРЗП в общественото пространство
Цел 4: Разработване, представяне и въвеждане на подходяща за възрастта програма по здравно и сексуално образование в училище и при обучаване на връстници от връстници.

Резултат три
БАСП предоставя своя пакет от качествени СРЗП услуги на национално ниво
Всички, получаващи услугите на БАСП се ползват от най-високите стандарти на представяне на СРЗП услуги в съответствие с добрата медицинска практика. БАСП полага всички усилия да разшири пакета от СРЗ услуги и да увеличи териториалното покритие на предоставянето им, включително чрез разширяване на партньорската мрежа на местно ниво. Предоставянето на услуги от страна на БАСП е пример за високо качество.
Цел 5: Предоставяне на услуги с цел превенция и лечение чрез пакета СРЗП услуги на БАСП.
Цел 6:
Осигуряване на нужното финансиране от различни източници за устойчиво предоставяне на СРЗП услуги

Резултат четири
БАСП изгражда и развива устойчиви партньорства, за прилагане на най-добрите практики в областта на СРЗП
БАСП е прозрачна и отговорна във всичките си стратегии и програми и може да разчита на здрави национални и международни мрежи от партньори, допринасящи за по-добро  изпълнение на задачите на организацията. Партньорствата укрепват и разширяват програмното портфолио на БАСП и  предоставят възможност на асоциацията да работи в нови географски локации. Партньорствата могат да са както на нови места, така  и нови по тип партньори по отношение на експертизата и целевите групи.
Цел 7: Увеличаване и оптимизиране на обмена на информация по въпроси, свързани със СРЗП и по други важни теми с партньорите на организацията
Цел 8: Устойчивост на съществуващите партньорства и привличане на нови партньори

Резултат пет
Постигане на финансова автономност и развитие на административния капацитет
 БАСП е силна организация със силен и ранообразен доброволчески ресурс. Асоциацията се бори да постигне автономност, която позволява да отстоява независима и справедлива позиция по всички въпроси, засягащи СРЗП и по дреги важни обществени теми.  БАСП може самостоятелно да предоставя услуги на нуждаещите сеи има капацитета да поддържа всички партньорства, като организацията е независима и не е подвластна на донори в дейността си.
Цел 9: Развитие на административния капацитет на БАСП
Цел 10: Подобряване на финансовата устойчивост на БАСП

 

Банер
Банер

Последни новини

Социални и здравни послания в ромските махали чрез театър

София, 31 юли 2019 г. 

В последния ден на юли квартал „Факултета” бе посетен от Уилям Шекспир и Мигел де Сервантес. Стартирахме с високи топки -  „Ромео и Жулиета” и „Дон Кихот”. Ромската актриса Наталия Цекова постави забавно и поучително представление с участието на талантливи деца и младежи от квартала, в което изкуството се преплете със социални и здравни послания. Ромео и Жулиета показаха ползата от семейното планиране, контрацепцията и здравното образование и говориха в мерена реч за вредата от отпадането от училище, ранните бракове и раждания на деца от деца. Участниците изпълниха и кратки скечове със същите послания, развенчавайки митове и издигнаха силата на личния пример. Дон Кихот разясни някои от общностите специфики, и стимулира кратка сценична дискусия кой от кого трябва да взима пример по отношение на здравето и здравната превенция. Между скечовете и сцените от пиеси участниците споделяха свои лични истории, свързани със здравето и семейното планиране. В края на самата пиеса те издигнаха няколко плаката с послания по същата тема, като обобщение на представеното: „Аз имам мечти и цели”, „Аз не съм инкубатор за бебета”, „Питай – има кой да ти каже”. Публиката оцени високо посланията и хумористичния елемент в скечовете и сцените от пиеси.

 
Успешно изкласиха възпитаниците на първата Академия по здравно образование

София, 17 юни 2019 г

Понеделник, 17 юни. Първият ни випуск на Столична академия по здравно образование показа пред съученици, учители, директори, педагогически съветници, родители и подкрепящи институции какво може. Тържественото събитие се състоя в актовата зала на 1 СУ. Младите хора от 1 СУ, 1 АЕГ, ПГТМД, 144 СУ и 119 СУ, се разделиха в три отбора както ги определи жребият и представиха темите "Пубертет и съзряване", "Превенция на нежелана бременност и половопреносими инфекции" и "Превенция на зависимости". Много сме щастливи, че и нашето видео за пубертета бше част от „веселбата”. Иначе презентациите предизвикваха активната намеса на публиката. Кулминацията беше изненада за всички - бяхме посетени от "Господари на ефира", които подсилиха ефекта на предизвикателството.

 
БАСП събра екипите от София, Ямбол и Монтана на работна среща

Вършец, 10-12 май 2019

От 10 до 12 май във Вършец БАСП проведе работна среща по проекта „Моето тяло, моите права”, финансиран като част от глобалната програма „МСД за майките”. Водещи на срещата бяха Радосвета Стаменкова, Венци Кирков и Боян Младенов от офиса на БАСП, а участниците бяха координаторите на дейностите, здравните медиатори и социални работници от проектните локации: Ямбол –с. Кукорево, с. Хаджидмитрово, с, Веселиново и с. Завой, Монтана  - кв. Огоста и кв. Кошарник, и София – кв. Факултета и кв. Филиповци. В рамките на работната среща бяха обсъдени теоретични и реални казуси от работата с представители на маргинализирани групи на терен по теми като хигиена, здравни послания и кампании, превенция на ППИ, семейно планиране и контрацепция. Работещите на проектните локации в Ямбол и Монтана споделиха опита си от този и предишни проекти за работата на терен с представители на маргинализирани групи, какви са предизвикателствата и успешните подходи за постигане на най-добри резултати. Петър Цветанов, координатор на проекта в Монтана, направи запомняща се обучителна сесия по темата „Групи за самопомощ”, а колегите му от Монтана и Ямбол „изиграха” интересни практически казуси. Колегите им от София поставиха за обсъждане теоретични постановки, които биха могли да възникнат в течение на работата.

Банер

За нас :: Устройство и документи :: Стратегически план 2016-2020