www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Банер
Подкаст БАСП
BFPA PODCAST

ЗА ПРАВОТО И ХОРАТА… ЗАЩОТО СВОБОДНИТЕ ХОРА ИМАТ ПРАВА

Active citizens ;ogoBFPA logo BGПОДКАСТ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ (БАСП)

Настоящият подкаст е разработен по проект № 32/20.02.2020 “Повишаване на капацитета на екипа, партньорите и поддръжниците на БАСП в сферата на застъпничество за СРЗП”, финансиран по Фонд Активни граждани България от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Създател на подкаста е адвокат Ивана Мурджева, дългогодишен поддръжник на БАСП. Цялата отговорност за съдържанието се носи от БАСП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕПИЗОДИТЕ
 
Как възниква и се развива идеята за структуриране и нормативно изразяване (закрепване) на правата и свободите. История и класификация.

Поколения права според тяхното възникване. Предел на тяхната защита. В коя група и кога са включени здравните и образователните права.

Основни документи свързани с правата на човека. Кои документи трябва да познаваме и как да ги четем? Четене с разбиране.

Кой може да защити правата ни. Европейски съд за правата на човека и Съдът на Европейския съюз. Правомощия

Как говорим за правата си? Колко съдържателно и убедително правим това? Опит за разговор с Неда и Георги (на 17 години) с неочаквани обрати.
 


Сексуални и репродуктивни права. Откъде да започнем разговора?  Диалогът отново е с Неда и Георги
 
Що е то сексуални права? Колко смели трябва да бъдем, за да говорим за това? Събеседници - Неда и Георги
 
Репродуктивните права. Правилно ли ги разбираме? Разговорът с Неда и Георги продължава 
 
 Банер
Банер

Последни новини

Как знания за здравето „да отидат“ при ромите

Долна баня, 5-7 юли 2022 г.

След два дни пълноценна работа за лидерство и застъпничество с невероятните ромски младежи от Лом, Дупница и Бяла Слатина идентифицирахме и формулирахме проблеми в съответните общности. Проведохме дискусии в търсене на най-добрите решения; създадохме образ на целевите групи и заинтересовани страни и обсъдихме необходимите комуникативни умения за провеждане на успешна кампания. С младежите разигравахме казуси по роли и снимахме индивидуални изложения с послания, за да ги коментираме.
Здравните медиатори Таня Кирилова от Лом, Даниела Любенова от Дупнеица и Мирена Бочева  от Бяла Слатина са истински ментори за младежите от общностите, за които работят. Те заедно с д-р Рада Стаменкова, Павлина Филипова и Ралица Згалевска от екипа на БАСП активно  подкрепиха младите хора, ентусиазирани да допринесат за подобряване на здравето в местинте общности. В идните месеци ще продължим да работим за доизграждането им като лидери и да ги подпомагаме с експертиза и насоки.

 
Координационна среща по проект ARIE

Любляна, 24 юни 2022 г.

На 24 юни в Любляна, Словения, се проведе междинната отчетно-координационна среща по проект ARIE, финансиран от програма ERASMUS+ на ЕС. Участваха проектните координатори от организациите от шестте държави, работещи по проекта - водещата проекта Италия,  Литва, Гърция, България (у нас БАСП работи по проекта), Румъния и домакинът на срещата Словения. Бяха обсъдени досегашните дейности, извършени в отделните държави, а именно разпространяване на методиката и пилотни обучения на крайните потребители – хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ). Представителите на отделните държави разказаха за трудностите и пречките при осъществяването на дейностите, като след това споделиха и успехите си, предавайки ценен опит на останалите участници. Набелязани бяха бъдещи действия по проекта и срокове за извършването им.

 
БАСП подкрепя родителите и учителската общност в Пасарел в търсене на правилните комуникативни канали с децата

Пасарел, 11 юни 2022 г.

На 11 юни 2022 г., в събота, основното училище в село Пасарел беше домакин на среща между родители, учители и представителите на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) д-р Рада Стаменкова и Ралица Згалевска. Директорът Ивайло Кискинов и училищният психолог Надежда Дедова, по чиято инициатива се състоя събитието, също бяха на оживената дискусия, планирана като двучасова, но протекла без пауза три часа - имаше много въпроси, дълги отговори, споделяне на мнения, лични истории, наблюдения и опит. Стана дума за това как да говорим с децата за съзряването преди да са влезли в пубертета, как да ги подготвим за промените, които им предстоят, за да са спокойни и уверени, докато минават през предизвикателствата на тази специфична и нелека възраст; как да оставаме във връзка с тях и да не заобикаляме неудобни въпроси и в същото време да не изкривяваме информацията, която стига до тях и да насърчим умението да различават фалшивите новини в интернет пространството.

Банер

Подкаст БАСП