www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Банер
Подкаст БАСП
BFPA PODCAST

ПОДКАСТ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ (БАСП)

BFPA logo BGMSD logo

ИСТОРИИ ОТ ГЕТОТО
 
В четирите истории по-долу здравни медиатори от Благоевград, Добрич и Доспат разказват случки от ежедневната си практика с фокус върху сексуалното и репродуктивно здраве и майчиното и детско здравеопазване.  Историите са най-добрите селектирани от конкурс, осъществен от БАСП и НМЗМ.
 
 
ТРУДНАТА СПИРАЛА - Катя Кирилова - Благоевград
 
ЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТА - Севина Далакова - Доспат

 


Active citizens ;ogoBFPA logo BG

 
ЗА ПРАВОТО И ХОРАТА… ЗАЩОТО СВОБОДНИТЕ ХОРА ИМАТ ПРАВА
 
Настоящият подкаст е разработен по проект № 32/20.02.2020 “Повишаване на капацитета на екипа, партньорите и поддръжниците на БАСП в сферата на застъпничество за СРЗП”, финансиран по Фонд Активни граждани България от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Създател на подкаста е адвокат Ивана Мурджева, дългогодишен поддръжник на БАСП. Цялата отговорност за съдържанието се носи
 от БАСП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕПИЗОДИТЕ:
 
Как възниква и се развива идеята за структуриране и нормативно изразяване (закрепване) на правата и свободите. История и класификация.

Поколения права според тяхното възникване. Предел на тяхната защита. В коя група и кога са включени здравните и образователните права.

Основни документи свързани с правата на човека. Кои документи трябва да познаваме и как да ги четем? Четене с разбиране.

Кой може да защити правата ни. Европейски съд за правата на човека и Съдът на Европейския съюз. Правомощия

Как говорим за правата си? Колко съдържателно и убедително правим това? Опит за разговор с Неда и Георги (на 17 години) с неочаквани обрати.
 
Сексуални и репродуктивни права. Откъде да започнем разговора?  Диалогът отново е с Неда и Георги
 
Що е то сексуални права? Колко смели трябва да бъдем, за да говорим за това? Събеседници - Неда и Георги
 
Репродуктивните права. Правилно ли ги разбираме? Разговорът с Неда и Георги продължава 


 Банер
Банер

Последни новини

Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

 
Обучение в рамките на младежка кампания в гр. Дупница на тема „Проверявай, а не се доверявай! Истините от живота на една махала“

Дупница, 15-16 октомври 2022 г.

На 15-ти и 16-ти октомври 2022 г. се проведе обучение "Проверявай, а не се доверявай" на теми за фалшивите новини. В обучението се включиха ромски младежи на възраст между 14 и 18 години, които обогатиха медийната си грамотност и се запознаха с влиянието на лъжливата информация върху здравните услуги. Участниците научиха интересни фотографски техники и какво представлява метода фотовойс.  Те ще използват тези умения в следващите дейности на кампанията.

 

 
Младежка кампания „Здравен БУДИЛник“ в гр. Брезник

Брезник, 11 октомври 2022

На 11 октомври 2022 с 35 ученици от 11 и 12 клас на СУ "Васил Левски" гр. Брезник, беше проведена първата от серия информационни срещи, свързана със здравно образование
и информираност на младите хора. Събитието е част от кампанията "Здравен БУДИЛник" по проекта на БАСП „Младите говорят, младите избират“, финансиран по програма „MSD за майките“  и се организира от Регионален младежки Raise център с партньорството на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), Община Брезник и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

Банер

Подкаст БАСП