www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Събития :: Достъп :: Експерти обсъдиха последиците от непроследените бременности у нас

Експерти обсъдиха последиците от непроследените бременности у нас

FilmInitiative logoСофия, 16 май 2022
                     
На 13 май 2022 г. беше проведена междуинституционална работна среща на тема „Непроследената бременност - проблеми и възможности“ с домакин и модератор д-р Антон Тонев, Председател на Комисията по здравеопазване в 47-то Народно събрание. Министерство на здравеопазването беше представлявано от Невена Цанкова, заместник-министър на здравеопазването и д-р Таня Андреева, педиатър и съветник на министъра на здравеопазването.
Срещата е поредна стъпка в застъпническата кампания Всяко бебе е БЕЗценно!, която цели осигуряване на адекватно проследяване на всички бременни жени в България, независимо от техния здравноосигурителен статус. Национална мрежа на здравните медиатори ръководи комуникационния компонент в тази кампания и беше представлявана от председателя, членове на УС и здравни медиатори. 
В първата част на срещата беше представен изготвеният от социологът  Венелин Стойчев анализ „Цената на безразличието“, който адресира икономическите последици от липсата на проследяване на бременността. Адвокат Мария Шаркова разгледа правната рамка на проблема, а след това бяха представени и коментирани становищата на медицински специалисти и експерти в институции и неправителствени организации. В края на дискусията бяха набелязани конкретни действия за преодоляване на негативните здравни тенденции в областта на майчиното и детско здраве, свързани с непроследените бременности.

DiscussionОсновният проблем, който трябва да бъде решен е, че в момента неосигурените бременни имат право само на един профилактичен преглед за целия период на бременността, който е разписан в Наредба № 26 на Министерство на здравеопазването от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ за здравнонеосигурените жени. Това според здравните специалисти е крайно недостатъчно. Практиката показва, че Наредба 26 се прилага на изолирани места, че съществуват бариери пред осъществяването на този единствен регламентиран в нея преглед. В резултат на това около 7000 жени раждат всяка година без бременността им да бъде проследена от специалист. Тази ситуация прави невъзможно диагностицирането и лечението на редица предотвратими проблеми и лечими инфекции, които са риск за здравето, а понякога – и за живота на бебето и неговата майка. Представеният на срещата икономически анализ доказва, че освен социалните последици, до които води липсата на достъп до здравни грижи, за обществото има и сериозни икономически такива. В изказването си Венелин Стойчев акцентира на това, че е важно публичните здравни политики да се правят базирани на конкретни данни и прогнози със съответните доказателства. Той изтъкна, че доброто управление на здравната система може да адресира проблемите, свързани с липсата на достатъчно финансиране - а именно, парите да се насочват към местата, на които ще бъдат изразходвани най-ефективно.
Доц. Антон Тонев потвърди, че усилията и броя прегледи, които се дават в момента не са достатъчни, за да се постигне нормално протичане на бременността и раждане на здраво дете сред групата на неосигурените жени, а това повлиява и мотивацията на акушер-гинеколозите за работа с тези жени. Според него качеството на предлаганите здравни услуги винаги трябва да бъде поставяно на първо място, а при бременните има особена ситуация, в която става въпрос за качеството на живот на още един човек - трябва да се направи така, че този човек да се появи равнопоставен с всички останали.
Тези становища бяха подкрепени от всички присъстващи експерти в залата. БАСП подкрепя активно кампанията от самото начало и се надява на бързо решение на проблема.

Повече информация може да намерите на сайта на инициативата, както и в социалните мрежи #всякобебееБЕЗценно Обърнете внимание на краткото анимационно видео в началото на страницата – то обяснява всичкол

 

Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

Събития :: Достъп :: Експерти обсъдиха последиците от непроследените бременности у нас