www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Събития :: Достъп :: НМЗМ е партньор на МЗ в нов проект „Здравеопазване за всички“, с фокус към уязвимите общности

НМЗМ е партньор на МЗ в нов проект „Здравеопазване за всички“, с фокус към уязвимите общности

NNHM logoMH logoСофия, 14 януари 2022 г.

Министерството на здравеопазването (МЗ) в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) изпълнява предефиниран проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, подкрепена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Експертният екип на БАСП подпомага и подкрепа инициативата още от предварителната й фаза и ще продължава активно да работи за реализацията й. Бюджетът на проекта е 1 109 718 евро, а периодът на изпълнение от 01.11.2021 г. до 30.04.2024 г.
Основна цел на проекта е подобряването на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация. Ето основните дейности:
• Подобряване на механизма за изпълнение на националните здравни политики на местно ниво.
• Изграждане на модел за работа в кризисни ситуации като Covid-19 по отношение на социално изключени и изолирани общности.
• Подобряване на системата за адекватно подаване на здравна информация.
• Изграждане на модели за услуги и подходи за работа за преодоляване на съществуващите дефицити.
• Разширяване на дейността на здравните медиатори към болници, спешна помощ и други здравни структури.

Photo 1При изпълнението на проектните дейности ще бъде приложен двупосочен подход: от една страна, подобряване на системата на здравните услуги за уязвими групи на местно ниво и на връзката между здравните политики на местно и национално ниво, от друга – работа с уязвимите групи за изграждане на проактивна роля по отношение на собственото им здраве. Дейностите ще са насочени към:
• Предоставяне на нископрагови услуги и повишаване на информираността чрез участие на общността;
• Развиване и укрепване капацитета на заинтересовани страни - местна власт, РЗИ, лекари, болници, медиатори и т.н., като изпълнители на националните здравни политики за майките и децата;
• Оптимизиране на използването на здравната медиация, вкл. и в лечебните заведения за болнична помощ.

Очаквани резултати: С изпълнението на проект „Здравеопазване за всички“ ще се адресират нуждите от подобряване на здравния статус и по-ефективното изпълнение на националните здравните политики сред маргинализирани общности, които живеят в условия на изключителна бедност и социално изключване. По проекта ще бъде разработен анализ на основните проблеми пред прилагането на националната политика за здравна медиация. БАСП счита за особено важен факта, че реализирането на проекта ще подкрепи политиките на МЗ за повишаване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи в областта на майчиното и детско здравеопазване, включително семейното планиране и на сексуално преносимите инфекции, с фокус върху сифилис и вроден сифилис.

 

Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

Събития :: Достъп :: НМЗМ е партньор на МЗ в нов проект „Здравеопазване за всички“, с фокус към уязвимите общности