www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Банер
Събития :: Достъп :: НМЗМ е партньор на МЗ в нов проект „Здравеопазване за всички“, с фокус към уязвимите общности

НМЗМ е партньор на МЗ в нов проект „Здравеопазване за всички“, с фокус към уязвимите общности

NNHM logoMH logoСофия, 14 януари 2022 г.

Министерството на здравеопазването (МЗ) в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) изпълнява предефиниран проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, подкрепена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Експертният екип на БАСП подпомага и подкрепа инициативата още от предварителната й фаза и ще продължава активно да работи за реализацията й. Бюджетът на проекта е 1 109 718 евро, а периодът на изпълнение от 01.11.2021 г. до 30.04.2024 г.
Основна цел на проекта е подобряването на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация. Ето основните дейности:
• Подобряване на механизма за изпълнение на националните здравни политики на местно ниво.
• Изграждане на модел за работа в кризисни ситуации като Covid-19 по отношение на социално изключени и изолирани общности.
• Подобряване на системата за адекватно подаване на здравна информация.
• Изграждане на модели за услуги и подходи за работа за преодоляване на съществуващите дефицити.
• Разширяване на дейността на здравните медиатори към болници, спешна помощ и други здравни структури.

Photo 1При изпълнението на проектните дейности ще бъде приложен двупосочен подход: от една страна, подобряване на системата на здравните услуги за уязвими групи на местно ниво и на връзката между здравните политики на местно и национално ниво, от друга – работа с уязвимите групи за изграждане на проактивна роля по отношение на собственото им здраве. Дейностите ще са насочени към:
• Предоставяне на нископрагови услуги и повишаване на информираността чрез участие на общността;
• Развиване и укрепване капацитета на заинтересовани страни - местна власт, РЗИ, лекари, болници, медиатори и т.н., като изпълнители на националните здравни политики за майките и децата;
• Оптимизиране на използването на здравната медиация, вкл. и в лечебните заведения за болнична помощ.

Очаквани резултати: С изпълнението на проект „Здравеопазване за всички“ ще се адресират нуждите от подобряване на здравния статус и по-ефективното изпълнение на националните здравните политики сред маргинализирани общности, които живеят в условия на изключителна бедност и социално изключване. По проекта ще бъде разработен анализ на основните проблеми пред прилагането на националната политика за здравна медиация. БАСП счита за особено важен факта, че реализирането на проекта ще подкрепи политиките на МЗ за повишаване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи в областта на майчиното и детско здравеопазване, включително семейното планиране и на сексуално преносимите инфекции, с фокус върху сифилис и вроден сифилис.

 

Банер
Банер

Последни новини

Mладежки екипи за застъпничество за по-добър достъп до здравни услуги и информация

с. Баня, 22-24 август 2022 г.

Заедно с 14 младежи от Благоевград, Дупница и София продължихме работата за реализирането на две кампании  - в Благоевград и Дупница - в подкрепа на уязвими общности и подобряване достъпа на младите хора до информация и СРЗ услуги. Основните теми на обучението бяха насочени към умения за застъпничество, подготовка и организиране на местни кампании и методът „фотовойс“. Бяха представени и примери за вече разработени кампании от предишното обучение в Долна Баня.. Идеята беше да въвлечем нови участници в различни дейности по места, както и да свържем младите хора да си помагат и взаимно да учат един от друг в процеса на подготовка и реализиране на кампаниите.
Младежите заедно с помощта на здравните медиатори определят като проблем ограничения достъп до информация и здравни услуги, осигуряващи здравословен и пълноценен начин на живот на младите хора от ромската общност в Благоевград. С работата си имат амбицията да допринесат за повишаване на осведомеността на обществото за тези проблеми в Благоевград, а така също да привлекат вниманието на институциите към проблема.

 
Младежи работят в подкрепа на местни общности

Долна баня. 11-13 юли 2022 г.

Разговори, въпроси, споделяния - за огромната пропаст между начина, по който младите определят проблемите, свързани със здравни услуги, и този, по който възрастните ги виждат; за недоверието в институциите по отношение на реакцията им в случаи на насилие, дори за регистрираните! Дискутирахме,  че дълбоко в народопсихологията ни стои схващането, че да се говори за психично здраве и за "срамни" болести не трябва, когато изобщо се случва, е с недомлъвки и действа стигматизиращо, а това от своя страна води до драматични усложнения за хората в личен план. Разговаряхме също за нюансите на "застъпничество" и "лобизъм".
От екипа на БАСП смятаме, че сме истински късметлии, тъй като в периода 11-13 юли 2022 г. в Долна баня работихме с група прекрасни младежи – от младежките клубаве в Перник и Брезник и от Американския университет в Благоевград  (AUBG) . Работните ни теми са застъпничество и кампании.

 
Как знания за здравето „да отидат“ при ромите

Долна баня, 5-7 юли 2022 г.

След два дни пълноценна работа за лидерство и застъпничество с невероятните ромски младежи от Лом, Дупница и Бяла Слатина идентифицирахме и формулирахме проблеми в съответните общности. Проведохме дискусии в търсене на най-добрите решения; създадохме образ на целевите групи и заинтересовани страни и обсъдихме необходимите комуникативни умения за провеждане на успешна кампания. С младежите разигравахме казуси по роли и снимахме индивидуални изложения с послания, за да ги коментираме.
Здравните медиатори Таня Кирилова от Лом, Даниела Любенова от Дупнеица и Мирена Бочева  от Бяла Слатина са истински ментори за младежите от общностите, за които работят. Те заедно с д-р Рада Стаменкова, Павлина Филипова и Ралица Згалевска от екипа на БАСП активно  подкрепиха младите хора, ентусиазирани да допринесат за подобряване на здравето в местинте общности. В идните месеци ще продължим да работим за доизграждането им като лидери и да ги подпомагаме с експертиза и насоки.

Банер

Събития :: Достъп :: НМЗМ е партньор на МЗ в нов проект „Здравеопазване за всички“, с фокус към уязвимите общности