www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Събития :: Достъп :: Работна среща на здравни медиатори и координатори на медиаторски програми от седем европейски държави в София

Работна среща на здравни медиатори и координатори на медиаторски програми от седем европейски държави в София

Group photo 1 София, 9-11 юни 2014 г.

 В периода 9 – 11 юни 2014 г. Националната мрежа на здравните медиатори в партньорство с Международната организация по миграция (IOM) организираха работна среща на медиатори и координатори на медиаторски програми от няколко европейски държави – Белгия, Франция, Испания, Италия, Румъния и Словакия. Срещата е част от Регионална пилотна инициатива “Здравна медиация сред ромската общност” и е част от проект “EQUI HEALTH - Подобряване на достъпа  и качеството на здравни грижи и услуги за мигранти, роми и други уязвими групи”. Д-р Радосвета Стаменкова (изпълнителен директор на Българската асоциация по семейно планиране) представи работата по превенция на трафика на хора, инициативите за въвеждане на семейно планиране и услугите по контрацепция, осъществявани в ромска общност с помощта на здравните медиатори.

Group photo 2

   Срещата беше открита съвместно от Румяна Петрова-Бенедикт - ръководител на отдел "Миграция и здраве", Регионален офис Брюксел, Международна организация по миграция; Ахавни Топакбашиан от Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и проф. д-р Ивайло Търнев от Националната мрежа на здравните медиатори.

   В първия ден от срещата на фокус бяха опитът на България, Словакия и Испания в медиаторството. Българският модел беше представен от Диляна Дилкова (член на УС на НМЗМ). Сема Асенова (здравен медиатор в община Хасково) представи работата си в МБАЛ Хасково, който за момента е уникален за страната. Сабире Рамадан (здравен медиатор в Септември), Катя Кирилова и Антоанета Ефтимова (здравни медиатори от Благоевград) запознаха своите колеги с работата по разрешаване на конкретни казуси от здравната и социалната сфера. Огнян Каменов (зам. председател на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“) говори за спецификите на различните ромски групи в България и за техните миграционни пътища в Европа.

Group photo 3   През втория ден участниците в работната среща, разделена в две малки групи, посетиха гр. Благоевград, община Септември и с. Ковачево, за да се запознаят с начина на живот на местните уязвими общности и да разговарят с директори на училища, детски градини, болници, общопрактикуващи лекари и ръководители на здравните медиатори в общините. Богатият опит на здравните медиатори от Благоевград и Септември и доверието, което са изградили сред общностите и институциите на местно ниво, направи тези посещения изключително ценни от практическа гледна точка за всички участници. През целия ден здравните медиатори бяха следвани от снимачни екипи, които ще подготвят кратък филм за тяхната работа – филмът ще бъде показан пред Европейската комисия и други европейски и национални институции, които отговарят за развитието на медиаторски програми в Европа.

   Третият ден от работната среща беше посветен на дискусии, обратна връзка от участниците за проведените посещения на терен и планиране на втория етап от проекта – провеждане на работна среща в Белгия, по време на която да бъдат представени медиаторските модели на Белгия, Франция, Румъния и Италия. Планирани са посещения на уязвими общности, живеещи на територията на Белгия и Франция, съставени от мигранти.

   Участниците в работната среща определиха няколко основни цели на съвместната си работа:

  •    укрепване на медиаторските модели в отделните държави;
  •    създаване на международна мрежа за обмен на опит и информация между координатори на медиаторски програми, както и между медиатори;
  •    работа по изработване на базови стандарти за обучение на здравни медиатори;
  •    работа по етичен кодекс на медиаторите.

 

 

 

 

Банер
Банер

Последни новини

Първа координационна среща по проект „Искам да знам”

 

 

 

София, 8-9 ноември 2019

На 8 ноември в София се събраха координаторите на всички подразделения на БАСП в страната заедно със здравни специалисти от въпросните локации за въвеждащо обучение относно дейностите по двугодишния проект „Искам да знам”, финансиран от Viiv Healthcare. Обсъдени бяха предвидените в проекта дейности, графикът им, целевите групи и достъпът до тях, спецификата на работата с маргинализирани групи, идентифицирани бяха локациите за всяко анонимно и доброволно консултиране и тестване. Всеки от координаторите даде прогноза за дейностите, които би могъл да извърши по проекта до края на 2019-та, всички получиха нужните за проекта информационни печатни материали. Индивидуален анализ на рисковите общности и места, както и дискусия за активизиране и оптимизиране на работата на БАСП в страната бяха основните теми на втория ден на срещата.

 
България и Северна Македония заедно в подкрепа на здравно-медиаторната програма

Благоевград, 7-9 октомври 2019 г.

Посещение с учебна цел на здравни медиатори, представители на НПО и държавни институции от Република Северна Македония се състоя в периода от 7 до 9 октомври в Благоевград. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) с подкрепата на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) домакинстваха тридневното посещение като дадоха възможност на представителите на Асоциацията за здравно образование и изследвания ХЕРА, здравни  медиатори от Скопие и Прилеп и Министерството на здравеопазването на съседката ни да разберат в детайли как в годините е институционализирана и как работи системата на здравното медиаторство в страната ни. В програмата беше включено посещение на терен на Предел Махала, като с това гостите ежедневната работа на здравните медиатори Антоанета Ефтимова и Катя Кирилова с институциите и с хората, които получават тяхната подкрепа.

 
Ромео и Жулиета от квартал Кошарник

Монтана, 12 септември 2019

Турнето на Шекспир и Сервантес из ромските махали на България мина и през кв. Кошарник на Монтана. Талантливи и ентусиазирани местни деца, подбрани от ромската актриса Наталия Цекова, представиха фрагменти от драмата Ромео и Жулиета от по-нов ъгъл и със съвременни здравни послания. Целта на социалния театър е със средствата на изкуството да информира аудиторията за вредата от ранните бракове и  ранното отпадане от училище, ползата от контрацепцията, важността да се предотврати заразяването с полово предавани инфекции по разбираем за аудиторията начин. Посланията са насочени както към младите хора, така и към техните родители, някои от които също се включиха в сцените, за да демонстрират подкрепата си за това, което казват децата им. С монолога си на ромски Дон Кихот Валери Леков, също част от постановъчния екип и автор на текстовете, разясни някои от общностите специфики. Между скечовете имаше сцени от „живия живот” – жена от общността посещава лекар, който й разяснява ползата от контрацепцията и развенчава някои „фалшиви новини” за контрацептивните средства – всичко това поднесено с много хумор и високо оценено  от публиката.

Банер

Събития :: Достъп :: Работна среща на здравни медиатори и координатори на медиаторски програми от седем европейски държави в София