www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Събития :: Достъп :: Представяне на филма „Еми и Ани” на среща на ДАЗД на тема „Ранните раждания и защитата на правата и интересите на децата“

Представяне на филма „Еми и Ани” на среща на ДАЗД на тема „Ранните раждания и защитата на правата и интересите на децата“

BFPA printed and video materialsБургас, 1 април 2014 г.

В залата на областната управа в Бургас на първи април се състоя организираната от председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Ева Жечева дискусия на тема „Ранните раждания и защитата на правата и интересите на децата“.

Участие взеха представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай, областният управител, зам-кметове от Бургас, Сливен и Варна, представители на РЗИ, парламентаристи, НПО, здравни медиатори, директори на болници от Бургас, Варна и Сливен. БАСП беше представена от д-р Радосвета Стаменкова и Венцислав Кирков. Голям интерес предизвикаха както нашите материали, така и филмът "Еми и Ани". Както обикновено, казахме всичко, което ни е в ума и сърцето. Надяваме се на подкрепа – за да не отпадат момичетата от училище и да не ги женят на 14 години!

Намаляването на възрастта на родилите малолетни момичета може да бъде фактор за социално изключване на майката със съответните последици и за детето. Голямо предизвикателство е превенцията на ранните раждания, подкрепата за майките не само на ниво родилен дом, за да не изоставят детето си. Необходима е активна работа за укрепване на системата за закрила, за подкрепа на семейството, за промяна на обществените нагласи, за промяна в отношението на специалистите.

Данните от проверката на ДАЗД показват, че в периода 01.01.2013 г. – 30.09.2013 г. са регистрирани 25 162 родени деца (в областите София – град, София област, Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе), от тях:
• 24 302 деца са  родени от майки над 18-годишна възраст,
• 24 деца са родени от малолетни – под 14 г.,
• 836 деца са с майки във възрастовата група от 14 до 18 г.
• 224 са родените деца с увреждания и/или малформации,
• 197 са мъртвородените деца.
Тревожен е фактът, че за около 5 % от общия брой непълнолетни родилки, това е второ поред раждане.

Като водещи причини за изоставянето на новородени деца още на ниво родилен дом при непълнолетните (14 – 18 г.) и пълнолетните родилки, които са заявили пълен отказ от детето си, се очертават липсата на финансови възможности и жилищни условия (32%), липсата на подкрепа от страна на близките (17%), нежелана бременност (13%), многодетност (11%) и др.

Проблемът с ранните раждания и рисковете, които те крият за развитието на децата е бил системно подценяван в годините.  ДАЗД в партньорство с други институции започва разработването на Национална стратегия за превенция на ранните раждания.

Задържането на момичетата в училище е най-добрата превенция на ранните раждания. Важно е и навременното откриване, разбиране и подкрепа на бременните момичета и избора, който те трябва да направят.

 

Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

Събития :: Достъп :: Представяне на филма „Еми и Ани” на среща на ДАЗД на тема „Ранните раждания и защитата на правата и интересите на децата“